KULDĪGAS DIENAS CENTRĀ ATSĀKAS PROJEKTA “KURZEME VISIEM” GRUPU NODARBĪBAS

Pēc neilga pārtraukuma šodien atkal atsākās grupu nodarbības Kuldīgas sociālā dienesta Dienas centrā, kuras tiek organizētas projekta “Kurzeme visiem” deinstitucionalizācijas procesa ietvaros. Grupas nodarbības no 26. septembra līdz gada nogalei, kopumā 10 nodarbības, vadīs sociālās darbinieces Inese Jaunzeme un Vineta Brūdere-Sedliņa. Grupu nodarbības cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem aizsākās 2018. gadā un kopumā no pirmās nodarbības dienas notikušas jau 20 tikšanās. Katrā nodarbībā tiek apskatīta kāda noteikta tēma, piemēram, par ikdienā veicamajiem darbiem, pašaprūpi, higiēnu, par sava budžeta plānošanu, par sava tēla veidošanu, izskatu un apģērba kultūru, u.tml. Grupu nodarbības tiek organizētas ar mērķi veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem socializāciju, vieglāku iekļaušanos apkārtējā sabiedrībā, pat darba tirgū.


Pirmajā nodarbībā grupas dalībnieki izstrādāja jaunās grupas iekšējās kārtības noteikumus, katram dalībniekam bija jāizdomā un jāuzraksta viens grupas noteikums uz iepriekš sagatavotas ziedlapiņas, kuras vēlāk tika salīmētas vienā kopējā ziedā. Izrādās, ka grupas noteikumu izstrāde nav tik viegls un pašsaprotams uzdevums, jo liek sakoncentrēt uzmanību un prast noformulēt domu.

 

Pirmajā grupas nodarbībā dalībnieki vairāk strādāja radoši un vienā no aktivitātēm mācījās izteikt atzinību, jeb komplimentu savam grupas biedram. Pozitīvu vārdu teikšana otram cilvēkam  vairo  pozitīvas emocijas un ceļ ne tikai savu motivāciju, bet arī pašapziņu otrā. Kritika un norādes motivē ievērot precizitāti, termiņus un iekļauties izvirzītajos kritērijos, bet tā arī mazina iekšējo vēlmi patiesi iesaistīties un drīzāk liek izpildīt tikai prasīto minimumu, tādēļ viens no grupas noteikumiem turpmāk būs pozitīvas atzinības izteikšana citam grupas biedram. Uzslava motivē citādākā veidā. Tā liek ne tikai labi justies, bet arī censties izdarīt vairāk par prasīto, veicina iesaistīšanos un radošu pieeju.

 

Šīs dienas lielākais uzsvars arī tika likts uz radošumu un pašizpausmi, tādēļ grupas dalībniekiem bija jāstrādā vienoti kā vienai saliedētai komandai. Izmantojot mākslas terapijas elementus dalībnieki krāsoja un analizēja savas sajūtas un plānoja nākotnes vīzijas par savu vietu grupā. Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Mākslas terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu „valoda” – māksla. Mākslas terapijā svarīgs ir radošais process un tā rezultāts, pārdomas un arī saruna.

 

Nākošajā Dienas centra grupas nodarbībā tiks skatīta tēma par ikdienā biežāk lietojamo dokumentu lietošanu, uzglabāšanu, utt. Kā atzina grupas dalībnieki, tad katra tēma viņiem šķiet noderīga un interesanta, jo nekad nevar zināt, kad un kā jauniegūtās zināšanas var noderēt.

 

 

Vairāk foto skatīt GALERIJĀ ⇒ https://socialais.kuldiga.lv/gallery/kuldigas-dienas-centra-atsakas-projekta-kurzeme-visiem-grupu-nodarbibas/

 

 

Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: Vineta Brūdere-Sedliņa un Ineses Jaunzeme