KULDĪGĀ IEDZĪVOTĀJI VAR PIETEIKTIES VALSTS FINANSĒTAJĀM, VAIRĀKKĀRT LIETOJAMAJĀM SEJAS UN DEGUNA AIZSARGMASKĀM

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” ir saņēmusi valsts finansētās mutes un deguna aizsargmaskas, kuras iedzīvotāji varēs saņemt ministru kabineta noteikumos paredzētās personu grupas. Lai pieteiktos sejas un deguna aizsargmasku saņemšanai, Kuldīgas Sociālais dienests ir izstrādājis noteiktu kārtību, lai izdales process noritētu ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.
→ Kuldīgas pilsētā dzīvojošie iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikt vizīti sociālajā dienestā pa tālruni 63350107, lai vienotos par konkrētu datumu un laiku, lai ierastos klātienē un saņemtu masku.  Pagastos dzīvojošie iedzīvotāji aicināti sazinās ar savu sociālo darbinieku un noskaidro konkrētu ierašanās datumu un laiku maskas saņemšanai.

→ Ierodoties sociālajā dienestā, iedzīvotājam lūgs parakstīties par aizsargmaskas saņemšanu.

 

Valsts finansētās aizsargmaskas var saņemt:

➡ trūcīgas un maznodrošinātas personas;
➡ patversmes un naktspatversmes pakalpojuma saņēmēji;
➡ aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēji;
➡ senioru Dienas centra apmeklētāji;
➡ Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem apmeklētāji;
➡ personas, kuras saņem krīzes centra pakalpojumu.

 

Sociālais dienests aicina un lūdz sabiedrību būt vērīgiem, izpalīdzīgiem un ieinteresētiem līdzdarboties, lai ierobežotajos apstākļos varam sniegt sociālo atbalstu tiem, kuriem tas šobrīd visvairāk nepieciešams.

 

Teksts un foto: Vineta Brūdere-Sedliņa