KULDĪGĀ NORISINĀJĀS SEMINĀRS PAR SOCIĀLO UZŅĒMĒJDARBĪBU

12. martā Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” norisinājās informatīvs seminārs par pēdējā laikā aktuālo uzņēmējdarbības veidu, kurš sakņots sociālos mērķos, – sociālo uzņēmējdarbību. Pasākuma idejas autore un semināra organizatore ir sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Kuldīgas un Talsu novados Sarmīte Segliņa. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un British Council pārstāvniecību Latvijā.

S. Segliņa ikdienā strādā par vecāko grāmatvedi Kuldīgas novada Sociālajā dienestā, bet pārējā laikā dedzīgi aizstāv sociālās uzņēmējdarbības idejas un mērķus. Viņa ievadīja semināru, liekot saprast, cik tomēr mēs vēl maz zinām par šo uzņēmējdarbības veidu. S. Segliņa uzsvēra, ka, ja parasts uzņēmums, kādus mēs visbiežāk zinām, iegūto peļņu īpašniekiem izmaksā dividendēs, tad sociālā uzņēmuma peļņa tiek investēta sabiedriskā labuma nodrošināšanai. Sociālo uzņēmējdarbību raksturo labdarības pazīmes, apvienojot gan labdarību, gan saimniecisko darbību. Nodarbojoties ar sociālo uzņēmējdarbību, uzņēmējiem ir vieglāk pievērst sabiedrības un preses uzmanību, gūt atbalstu no līdzīgām ieinteresētām personām, vieglāk piesaistīt ieguldījumus, jo to pakalpojumi un produkti ir pielāgoti indivīda, vides, sabiedrības vajadzībām vai risina sociālas problēmas.

“Sociālajam uzņēmējam ir jādeg par savu ideju, ja tā nav, tad nekas neizdosies”, saka Sarmīte Segliņa.

Tika uzsvērts, ka ar sociālo uzņēmumu palīdzību Kuldīgas novadā vairāk būtu nepieciešami pakalpojumi bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes, kā piemēram, pusceļa mājas, sociālo prasmju darbnīcas utt. Tāpat jādomā par jauniem pakalpojumiem senioriem, kā piemēram, senioru grupu dzīvokļi, jo nav noslēpums, ka šobrīd saskaramies ar problēmu – vientulība, pat atstāšana novārtā. Vides aizsardzības un saglabāšanas jomā nepieciešami uzņēmumi, kas ar savu peļņu būtu gatavi sakārtot degradētās teritorijas un vides objektus novadu pagastos. S.Segliņa kā rendeniece saskata sociālā uzņēmuma izveides nepieciešamību Rendā, kas varētu sniegt pakalpojumus vai ražot preces un kā mērķi izvirzīt Īvandes upes 3 ūdenskritumu apkārtnes labiekārtošanu, kur nākotnē varētu ierīkot radošo kvartālu pasākumu organizēšanai, tirgus izveidei, veselīga dzīvesveida popularizēšanai, tūristu piesaistīšanai. Semināra laikā Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pārstāves D.Lapkis un S.Segliņa pārrunāja nākotnes idejas ar Rendas pagasta pārvaldes vadītāju K. Kuzminu par Rendas pagasta attīstības iespējām, Rendas skolas ēku izmantošanas iespējām un nākotnes sadarbības iespējām ar uzņēmējiem no galvaspilsētas. 

S. Segliņa savā uzrunā aicināja ikvienu pievērst uzmanību sabiedrības aktualitātēm, jo tieši tā dzimst jaunas idejas, un būt aktīviem, izmantot piedāvātās atbalsta iespējas.

Šobrīd sociālo uzņēmumu darbības uzsākšanai un attīstīšanai pieejami dažādi atbalsta veidi, sākot ar izglītojošajiem pasākumiem līdz ievērojamam materiālajam atbalstam. Populārākie, ESF projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, kur no 2018.-2022. gadam jaunajiem sociālajiem uzņēmumiem ir iespēja saņemt grantu līdz 20000 eiro, vecākajiem – līdz 200000 eiro, Kuldīgas novadā pieejams LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora atbalsts, kur topošie uzņēmēji iegūst zināšanas un materiālo atbalstu, kā arī dažādas citas iespējas darbības uzsākšanai un nodrošināšanai. Taču sociālajiem uzņēmumiem ilgtermiņā ir jāspēj nodrošināt peļņu un finansiālu dzīvotspēju.

Pateicoties S. Segliņas iniciatīvai, uz Kuldīgas Sociālo dienestu bija uzaicināta Starptautiskā sociālās uzņēmējdarbības akseleratora „New Door” līdzdibinātāja un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes locekle Diāna Lapkis. Diāna ir projektu vadības un mārketinga speciāliste. Viņai ir vairāku gadu pieredze darbā ar starptautiskajiem tirgiem, zināšanas Diāna guvusi šajā jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.  Ikdienā Diāna vada projektu vadības un eksporta nodaļu elektronikas ražošanas uzņēmumā, pasniedz lekcijas par sociālo uzņēmējdarbību un aktīvi konsultē jaunus un topošus sociālos uzņēmējus. Kopš 2013. gada „New Door” darbojas ar mērķi palīdzēt un sniegt atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, piedāvājot tiem dinamiskas apmācības īpaši pielāgotas sociālā biznesa jaunuzņēmumiem, uz attīstību virzītus uzņēmējdarbības instrumentus un domāšanas veida ievirzi, mentoru atbalstu, starptautisku un vietējo ekspertu konsultācijas, izglītot uzņēmumus sociālās korporatīvās atbildības jomā, rīkot starptautiskus pieredzes apmaiņas pasākumus. D. Lapkis vēlreiz uzsvēra sociālās uzņēmējdarbības atšķirības, jo šeit svarīgākais par naudu un peļņas gūšanu ir sociālo mērķu sasniegšana.

Diāna Lapkis

D. Lapkis seminārā informēja par Sociālās uzņēmējdarbības likuma darbību, kurā ir noteikti gan kritēriji sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai, gan valsts atbalsts šāda veida uzņēmējdarbībai, kādām mērķa grupām tie nepieciešami, kā arī par pieejamiem atbalsta instrumentiem. Sociālajiem uzņēmējiem paredzētas dažādas priekšrocības un atbalsts saimnieciskās darbības veikšanai, tajā skaitā nodokļu atvieglojumi. Likumā definēts, ka sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kurai piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts vides aizsardzībai un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana). Lektore uzskaitīja vairākus sociālās uzņēmējdarbības veiksmes stāstus, no kuriem vairāki ir dzimuši tieši Kurzemē. Piemēram, Liepājas Mūzikas, Mākslas un Dizaina vidusskolas absolventa Valtera Krētaiņa ideja par patiesi unikālu un inovatīvu projektu “Solis pa solim”, kas ir speciāli radīta palīgierīce bērniem ar kustību traucējumiem. Uzņēmums Wooly Organic, kas ražo dabai saudzīgas bērnu rotaļlietas no bioloģiskā tekstila. Uzņēmums BlindArt izstrādā oriģinālus dizaina produktus, kuru īstenošanā tiek iesaistīti cilvēki ar redzes traucējumiem, kas veido grāmatas, traukus, spilvenus, pufus un citus dizaina priekšmetus, kas veiksmīgi tiek pārdoti ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs.  Uzņēmums YourMove ir darba platforma, kas savieno profesionāļus ar pasaules pieredzi ar darba devējiem Latvijā, kas šo pieredzi spēj novērtēt un atbilstoši atalgot un līdzi ar to atgriezt Latvijā cilvēkus no ārzemēm. Svaigi.lv – uzņēmums izveidojis virtuālo tirgu, kas saved kopā saimnieku, ražotāju ar pircēju un piegādā produktus ar zināmu izcelsmi patērētājam.

Semināra izskaņā D. Lapkis citēja ebreju tiesību zinātnieka Maimonīda (12 gs.) atziņu „Augstākais labdarības veids ir palīdzēt cilvēkam atrast darbu, pašam to nodarbināt vai atbalstīt cilvēku sava uzņēmuma dibināšanā, lai viņam nevajadzētu būt atkarīgam no citiem”.

Ja iedzīvotājiem radušās idejas vai nepieciešama informācija par sociālo uzņēmējdarbību, tie aicināti vērsties pie sociālās uzņēmējdarbības vēstnieces Sarmītes Segliņas, tālrunis 26491820.


 

 

 

Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa un Sarmīte Segliņa

Foto: Vineta Brūdere-Sedliņa