KULDĪGĀ HIGIĒNAS PAKALPOJUMU VAR SAŅEMT PAR PAZEMINĀTU SAMAKSU

Iedzīvotāji jautā, vai Kuldīgā neatjaunos reiz bijušo publisko pirti, kur par lētāku naudu iedzīvotāji varēja saņemt higiēnas pakalpojumu. Kuldīgas sociālais dienests jau sen ir izvērtējis higiēnas pakalpojuma nepieciešamību un pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā ietvēris arī iespēju saņemt higiēnas pakalpojumu (veļas mazgāšanai un dušas izmantošanai).

 

Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” kā ārpakalpojumu no pakalpojumu sniedzējiem pērk higiēnas pakalpojumu un pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu vajadzību pēc personīgās higiēnas, veicinot personas (ģimenes) socializēšanos un integrāciju sabiedrībā. Sociālā dienesta pakalpojumu var saņemt personas, kurām sadzīves apstākļu vai nepietiekamo sociālo prasmju dēļ nav iespējams nodrošināt savu un ģimenes locekļu personisko higiēnu. Lai saņemtu higiēnas pakalpojumu nepieciešams: personas iesniegums. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām (ģimenēm), kurām, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu sadzīves apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt savu un ģimenes locekļu personisko higiēnu.

 

Tie Kuldīgas novada iedzīvotāji, kuriem sociālais dienests nav piešķīris higiēnas pakalpojumu, pakalpojumu var saņemt par īpaši zemu samaksu un pakalpojumu nodrošina Latvijas Sarkanais krusts, kā arī Kuldīgas Apvienotā metodistu baznīca.

 

Higiēnas pakalpojumu punktu atrašanās vietas un darba laiks:

  • Latvijas Sarkanā krusta Kurzemes komiteja, Liepājas ielā 35. Higiēnas pakalpojumu šeit var saņemt darba dienās no plkst. 9:00 līdz 13:00. Dušas pakalpojuma cena Latvijas Sarkanā krusta Kuldīgas filiālē maksā 2,13 eiro.
  • Kuldīgas Apvienotā metodistu baznīca, Policijas ielā 8. Higiēnas pakalpojumu šeit var saņemt otrdienās no plkst. 10:00 līdz 16:30 un ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz 19:00. Dušas pakalpojums šeit izmaksā vien 1,00 eiro.  Kontaktpersona, ar kuru sazināties neskaidrību gadījumā Anitra Dieziņa (25902888).

 

Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa