KULDĪGĀ DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS IETVAROS NORISINĀS SOCIĀLO PRASMJU DARBNĪCAS

No novembra mēneša Dienas centrā personām ar funkcionāliem traucējumiem notiek grupu nodarbības projekta ”Kurzeme visiem” ietvaros, kuru mērķis ir atbilstoši personu ar garīgā rakstura traucējumiem, invaliditātes smaguma pakāpei, veicināt sociālo prasmju attīstīšanu – sevis apzināšanos, saskarsmes un komunikācijas prasmes, spējas noformulēt savas vajadzības, sekmējot sociālo funkcionēšanu.

Grupas programmā iekļautas 10 nodarbības līdz 2 stundām katra. Programmas nodarbības tiek realizētas divas reizes nedēļā. Katrai nodarbībai ir savs temats. Grupas nodarbībās piedalās seši cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Nodarbībās tiek izmantoti gan praktiski darbi, gan filmu un prezentāciju skatīšanās. Nodarbības vada divi sociālie darbinieki Daiga Zemke un Inese Jaunzeme.

Kādā nodarbībā par cilvēka lomu sabiedrībā tika uzdots uzdevums – uzrakstīt vai uzzīmēt novēlējumu par godu Latvijas simtgadei un viens no grupas dalībniekiem uzrakstīja dzejoli.

Latvija atkal visus kopā sauc,

Tieši tos kas uz ārzemēm brauc.

Ja piemēram visiem aizbraucējiem Latvijā būtu darbs,

Tad nevienam pret jauno valdību nebūtu vārds skarbs.

Latvija ir mana un arī Tava,

Nekur pasaulē tik skaistākas nava.

Lai visiem mums labi klājas,

Jo Latvija būs mūsu mājas.

/A. Veisbergs/

Teksts un foto: Ineta Eņģele