KULDĪDZNIECE NOZIEDO PAŠDARINĀTAS SEJAS AIZSARGMASKAS

Kuldīgas sociālajā dienestā ienāca kāda jauna kuldīdzniece un kā ziedojumu pasniedza pašdarinātas, vairākkārt lietojamās auduma sejas aizsargmaskas. Ziedotāja tās darinājusi ar vislielāko centību un mīlestību, jo vēlējusies šinī, tik saspringtajā laikā, kad visapkārt valda manāms nemiers un neapmierinātība, radīt un dāvāt ko pavisam gaišu.

 

Nora Bērtulsone saka, ka audumus sejas aizsargmaskām pati saņēmusi kā ziedojumu, tādēļ arī tās nodod sociālajam dienestam bez atlīdzības. Sociālais dienests izsaka lielu PALDIES Norai par ziedojumu un informē, ka ziedotās sejas un deguna aizsargmaskas saņems trūcīgas un maznodrošinātas personas, personas, kurām ir piešķirts patversmes pakalpojums, ilgstošas izmitināšanas pakalpojums, personas, kurām ir piešķirts pakalpojums aprūpei mājās, senioru Dienas aprūpes centra apmeklētāji, Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem apmeklētāji, personas, kurām piešķirts krīzes centra pakalpojums, personas ar 1. un 2. invaliditātes grupu un arī personas, kurām invaliditāte noteikta līdz pilngadības sasniegšanai.

 

 

 

 

 

 

 

Teksts un foto: Vineta Brūdere-Sedliņa