KONTAKTI

SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTINFORMĀCIJA

Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, LV-3301

Kontakttālrunis – 63350107

soc.dienests@kuldiga.lv

www.socialais.kuldiga.lv

Facebook @socdienestskuldiga

———————————————————————————————————————————————————

SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRVIENĪBA “SOCIĀLĀ ATBALSTA-RESURSU CENTRS”

Liepājas iela 37, Kuldīga


REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”

Reģ.nr. 90001947311

Dzirnavu iela 9, Kuldīga, LV-3301

Konta nr. LV19UNLA0050006296682


KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

 

laiki

Klientu pieņemšana sociālās palīdzības nodaļā tiek organizēta klientu pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta!!!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

→ informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai soc.dienests@kuldiga.lv

→ izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu E-iesniegums iestādei iesniedzams dokuments, kurā ietverts sociālā dienesta kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesnieguma likumam.

 

*Dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.


KONTAKTI

                                                                                                                                                         

Direktore

Sarmīte Segliņa

Tel.: 63350604, 27020732

e-pasts: sarmite.seglina@kuldiga.lv


Vecākā lietvede

Daiga Šica

Tel.: 63350107, 27020745

e-pasts: daiga.sica@kuldiga.lv


Klientu apkalpošanas speciāliste

Kristiāna Demčenko

Tel.: 63350107, 27020749

e-pasts: kristiana.demcenko@kuldiga.lv


Datu ievades speciāliste                      

Dace Smirnova

Tel.: 63320213, 22337025

e-pasts: dace.smirnova@kuldiga.lv


Vecākā grāmatvede

Ineta Kleinberga

Tel.: 63350106, 27020743

e-pasts: ineta.kleinberga@kuldiga.lv


Grāmatvede

Velta Svaža

Tel.: 63350175, 27864134

e-pasts: velta.svaza@kuldiga.lv


SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA

 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja 

Madara Brūkle

Tel.: 63320213, 27020751

e-pasts: madara.brukle@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece             

Elita Erba

Tel.: 63350600, 28626145

e-pasts: elita.erba@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības organizatore

Anete Orniņa

Tel.: 63350600, 20293012

e-pasts: anete.ornina@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece   (BĒRNA KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMĀ) !!!

Anda Fabriciusa

Tel.: 63350600, 22337025

e-pasts: anda.terpa@kuldiga.lv


SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA

 

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Agnese Inapša

Tel.: 63323427, 27020739

e-pasts: agnese.inapsa@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar senioriem/sociālā darbiniece

Inese Jaunzeme

Tel.: 63350602, 27020734

e-pasts: inese.jaunzeme@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar senioriem/sociālā darbiniece

Daiga Ezerniece

Tel.: 63350602, 20293013

e-pasts: daiga.ezerniece@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Ineta Enģele

Tel.: 63350605, 27020733

e-pasts: ineta.engele@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Madara Baranovska

Tel.:  63350605, 20293014

e-pasts: madara.baranovska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar atkarīgām personām/sociālā darbiniece 

Klientus pieņem “Sociālā atbalsta – resursu centrs”

Lelde Rozevska

Tel.: 63323427, 27021901

e-pasts: lelde.rozevska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar pilngadīgām personām/sociālā darbiniece

Klientus pieņem “Sociālā atbalsta – resursu centrs”

Daiga Zemke

Tel.: 27020736

e-pasts: daiga.zemke@kuldiga.lv


Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti/ nodarbību vadītāja

(Dienas centrs cilvēkiem ar invaliditāti)

Skaidrīte Šēniņa

Tel.: 27020748


Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti/ nodarbību vadītāja

(Dienas centrs cilvēkiem ar invaliditāti)

Vita Treilone

e-pasts: vitatreilone@inbox.lv


ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRS

 

Ģimeņu atbalsta centra vadītāja   

Lorita Rimaševska

Tel.: 63350601, 27020735

e-pasts: lorita.rimasevska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem/sociālā darbiniece   

Kristīne Ivanovska

Tel.: 63350601, 27020738

e-pasts: kristine.ivanovska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem/sociālā darbiniece               

Vineta Brūdere – Sedliņa

Tel.:  63322276; 27020742

e-pasts: vineta.brudere@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar jauniešiem/sociālā darbiniece

Ieva Rancāne

Tel.: 63350603; 27020746

e-pasts: ieva.rancane@kuldiga.lv


Nodarbību vadītāja    

Inga Mālniece

Tel.: 28325904

e-pasts: ingamalniece@inbox.lv


Nodarbību vadītāja

Gita Remesa

Tel.:  20514134


PAGASTU SOCIĀLO DARBINIEKU

KONTAKTINFORMĀCIJA


 

ĒDOLES PAGASTS                  ĒDOLES_GUDENIEKU klientu pienemsanas laiki

Ēdoles pagasta pārvalde  

Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3310    

Sociālā darbiniece (sociālais darbs) Ligita Bergmane     

Kontakti: tel.: 22013423;  e-pasts: ligita.bergmane@kuldiga.lv                                      

Pieņemšanas laiki:                                                                           

Pirmdienās: 9:00-12:30; 13:00-17:00

———————————————————————————–

Sociālās palīdzības organizatore ( sociālā palīdzība) Jolanta Dombrovska

Kontakti: tel.: 27885233; e-pasts: jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


ĪVANDES PAGASTS  

Ivande

„Skolas nams”, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3313

Sociālā darbiniece (sociālie pakalpojumi) Dace Gulbe

Kontakti: tel.: 29335412; e-pasts: dace.gulbe@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki: 

Ceturtdienās:  9:00-12:30

———————————————————————————–

Sociālās palīdzības organizatore (sociālā palīdzība) Inese Šķēle

Kontakti: tel.: 27844910; e-pasts: inese.skele@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30


GUDENIEKU PAGASTS                        ĒDOLES_GUDENIEKU klientu pienemsanas laiki

Gudenieki

„Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3312

Sociālās palīdzības organizatore (sociālā palīdzība) Jolanta Dombrovska

Kontakti: tel.: 27885233; e-pasts: jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece  (sociālais darbs) Ligita Bergmane

Kontakti: tel.: 22013423; e-pasts: ligita.bergmane@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


KABILES PAGASTS

Kabile

„Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3314

Sociālās palīdzības organizatore Aivija Blinde

Kontakti: tel.: 29404212; e-pasts: aivija.blinde@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece Undīne Vēvere

Kontakti: tel.: 27864780; e-pasts: undine.vevere@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00


KURMĀLES PAGASTS (Vilgāle)           VILGĀLES_PRIEDAINES klientu pienemsanas laiki

Kurmale

„Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3332

Sociālā darbiniece (sociālais darbs) Agrita Svilpe

Kontakti: tel.: 29553069; e-pasts: agrita.svilpe@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece  (sociālā palīdzība) Gunta Alkšņuzara

Kontakti: tel.: 26349549; e-pasts: gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


KURMĀLES PAGASTS (Priedaine)    VILGĀLES_PRIEDAINES klientu pienemsanas laiki

priedaine

“Bangas” – 2, Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3301

Sociālā darbiniece (sociālā palīdzība) Gunta Alkšņuzara

Kontakti: tel.: 26349549; e-pasts: gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece  (sociālais darbs) Agrita Svilpe

Kontakti: tel.: 26553069; e-pasts: agrita.svilpe@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00

 


LAIDU PAGASTS             LAIDU un TURLAVAS_klientu pieņemšanas laiki

Laidi

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3317

Sociālās palīdzības organizatore Daiga Korpfa

Kontakti: tel.: 63354428; 26620677; e-pasts: daiga.korpfa@kuldiga.lv

Pieņemšana Laidos:

Pirmdienās:  9:00-12:30

13:00 – 17:00 (katru 2. un 4. nedēļu)

Pieņemšana Sermītē:

Pirmdienās: 14:00 – 17:00 (katru 1. un 3. nedēļu)

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece  Dina Šimpermane

Kontakti: tel.: 28368352; e-pasts: dina.simpermane@kuldiga.lv

Pieņemšana Laidos:

Pirmdienās:  9:00 – 12:30

13:00 – 17:00 (katru 2. un 4. nedēļu)

Pieņemšana Sermītē:

Pirmdienās: 9:00 – 12:00 (katru 1. un 3. nedēļu)


PADURES PAGASTS

Padure

„Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3321

Sociālā darbiniece (sociālie pakalpojumi) Dace Gulbe

Kontakti: tel.: 29335412; e-pasts: dace.gulbe@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  8:30 – 12:30; 13:00 – 17:30

———————————————————————————————————-

Sociālās palīdzības organizatore (sociālā palīdzība) Inese Šķēle

Kontakti: tel.: 27844910; e-pasts: inese.skele@kuldiga.lv

   Pieņemšanas laiki:

   Ceturtdienās:  9:00 – 12:30; 13:00 – 16:00


PELČU PAGASTS

 

 

 

 

 

 

 

„Pelču pils”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3322

Sociālā darbiniece Vija Leimane

Kontakti: tel.: 27810191; e-pasts: vija.leimane@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


RENDAS PAGASTS

renda_2016_r

„Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3319

Sociālā darbiniece Tamāra Nolmane

Kontakti: tel.: 28632702; e-pasts: tamara.nolmane@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


RUMBAS PAGASTS

Rumba

Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3301

Sociālā darbiniece Elita Erba

Kontakti: tel.:  28626145; e-pasts: elita.erba@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


TURLAVAS PAGASTS            LAIDU un TURLAVAS_klientu pieņemšanas laiki

Turlava

Gundegu iela 1, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3329

Sociālā darbiniece (sociālie pakalpojumi) Dina Šimpermane

Kontakti: tel.: 63372368,  28368352; e-pasts: dina.simpermane@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darba speciāliste  Daiga Korpfa

Kontakti: tel.: 26620677; e-pasts:daiga.korpfa@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00 – 12:30; 13:00 – 16:00


SNĒPELES PAGASTS

Snepele

„Pagastmāja”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3328

Sociālā darbiniece Ārija Brūdere

Kontakti: tel.:  27843923; e-pasts: arija.brudere@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


VĀRMES PAGASTS

varmes_pagasta_parvalde_05

„Avotiņi”, Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3333

Sociālās palīdzības organizatore Rita Dravniece

Kontakti: tel.: 63322275, 27800188; e-pasts: rita.dravniece@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece Undīne Vēvere

Kontakti: tel.: 27864780; e-pasts: undine.vevere@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


Informāciju apkopoja: Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: www.kuldiga.lv