KO NOZĪMĒ CILVĒKTIRDZNIECĪBA? CIK TAS ŠODIEN IR AKTUĀLI?

Ar mērķi sagatavot Kurzemes reģionā dažādu jomu speciālistus – tālākizglītības trenerus – cilvēktirdzniecības tēmas aktualizēšanai speciālistu kolektīvos, kā arī iniciēt šīs problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā kopumā, 28.-29.septembrī Liepājā biedrība “Patvērums “Drošā māja” organizēja semināru “Fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru izglītošana”, kurā piedalījās vairāk kā 40 dažādu jomu profesionāļi. Arī Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” sociālās palīdzības organizatores A. Terpa un V. Brūdere-Sedliņa devās uz Liepāju, lai piedalītos seminārā un ar gūtajām zināšanām spētu palīdzēt saviem klientiem (sociālās palīdzības saņēmējiem). Seminārs notika projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Seminārā tika iepazītas šādas aktuālākās tēmas: cilvēktirdzniecības jēdziens un mērķis; fiktīvo laulību fenomens, ekspluatatīvas fiktīvas laulības kā cilvēktirdzniecības forma; vervēšanas mehānisms, upura ievainojamība; cilvēktirdzniecības upura fiktīvo laulību situācijā identificēšana; atbalsta sistēma ekspluatatīvo fiktīvo laulību upuriem; speciālistu loma fiktīvo laulību mazināšanā; preventīvie pasākumi fiktīvo laulību fenomena mazināšanai.

Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības forma, kurā personas, visbiežāk sievietes un meitenes, ar varu, draudiem, spaidiem vai krāpšanu tiek izmantotas darbam, seksuālai ekspluatācijai un verdzības nolūkos. Cilvēku tirdzniecība ir starptautiska problēma, kurā iesaistīta gandrīz katra pasaules valsts  – vai nu kā pārdoto cilvēku saņēmējvalsts, vai arī kā nosūtītājvalsts.

Cilvēku tirdzniecības pirmsākumi ir meklējami senā pagātnē – verdzībā. Laika gaitā verdzības formas un veidi ir ievērojami mainījušies, bet būtībā mūsdienu cilvēku tirdzniecība nozīmē to pašu, ko pirms tūkstošiem gadu – cilvēki pārdod cilvēkus.

Cilvēku tirdzniecības galvenais mērķis ir personas ekspluatācija – parasti peļņas gūšanas nolūkos. Personas ekspluatācija nozīmē personas izmantošanu dažādiem nolūkiem.

Tiek izdalīti šādi cilvēku tirdzniecības veidi:

  • prostitūcija un citas seksuālās ekspluatācijas formas;
  • piespiedu darbs vai pakalpojumi;
  • verdzība;
  • orgānu izņemšana.

(informācija no www.cilvektirdznieciba.lv)

ucxe48h1qo  obi6g0u9tm  8x11gycv7k  eppz1uo5mf  8yawa6e6s3

→ Vairāk foto ŠEIT:
http://www.patverums-dm.lv/lv/multiplikatoru-apmacibas-liepaja-1diena
http://www.patverums-dm.lv/lv/multiplikatoru-apmacibas-liepaja-2diena

 

Teksts un foto: www.patverums-dm.lv