KĀ TIEK ORGANIZĒTA EIROPAS ATBALSTA FONDA PĀRTIKAS UN HIGIĒNAS PAKU IZDALE PAGASTOS UN PILSĒTĀ

Sakarā ar to, ka Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” savu darbību pilda saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem, tad tas skar arī  Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām sniegtās palīdzības saņemšanu.

 

2020. gada 17. martā valdības sēdē tika pieņemts likumprojekts “Grozījums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā””, kas paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020. gada 31. maijam.

Laikā, kad ir spēkā COVID-19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski – uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 


Kuldīgas novada pagastos dzīvojošie iedzīvotāji, kuriem sociālais dienests izdevis izziņu par atbilstību trūcīgam, maznodrošinātam statusam vai izziņu krīzes situācijā, pirms došanās pēc pārtikas vai higiēnas pakas, lūgums sazināties ar sava pagasta sociālo darbinieku, lai vienotos par materiālā atbalsta saņemšanas laiku. Pagastos strādājošo sociālo darbinieku kontaktus atradīsies ŠEIT →  https://socialais.kuldiga.lv/kontakti/  

 

Kuldīgas pilsētā dzīvojošie, kuriem sociālais dienests izdevis izziņu par atbilstību trūcīgam, maznodrošinātam statusam vai izziņu krīzes situācijā pēc Eiropas atbalsta fonda materiālās palīdzības var doties uz Latvijas Sarkanā krusta Kuldīgas filiāli, Baznīcas ielā 29. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūgums pirms tam sazināties ar pakalpojumu vadītāju Tatjanu Kulbari 294 092 39; e-pasts: lsk.kuldiga@inbox.lv

 

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, ievērot sociālo distancēšanos (neuzturēties vairāk kā 2 cilvēkiem vienviet un ievērot 2 metru distanci vienam no otra). Tāpat, lūdzam ievērot individuālos aizsardzības līdzekļus un būt atbildīgiem sabiedrības locekļiem.

 


KĀ RĪKOTIES, JA CILVĒKAM ELPCEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra)

  • Noteikti aicinām slimam nedoties uz darbu, nevest bērnu uz bērnudārzu, neapmeklēt sabiedriskas vietas un ciemos slimības laikā.
  • Sazināties ar ārstu telefoniski un, ja veselības stāvoklis to pieļauj – ārstēties mājās.
  • Ja 14 dienu laikā pirms saslimšanas esat apmeklējuši Covid-19 skartās teritorijas, kurām tiek piemēroti īpašie piesardzības pasākumi (informācija par šīm teritorijām ir pieejama SPKC mājaslapā), zvanīt 113 un  par to informēt ārstniecības personu.
  • Izvairīties no tuva  kontakta ar citiem cilvēkiem (ievērot distanci ne mazāk kā 2 metri).
  • Pēc iespējas ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem, it sevišķi ar personām vecākām par 60 gadiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām vai novājinātu imunitāti (piemēram personām, kas saņem imūnsupresīvu terapiju).
  • Novērsties nost no citiem cilvēkiem, kad klepojat vai šķaudāt.
  • Klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā.
  • Mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm vismaz 20-40 sekundes pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli. Detalizētu informāciju par roku mazgāšanu skatīt šeit https://www.spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19