JA NEPROTI SAVALDĪT DUSMAS VAI JŪTI, KA REIZĒM VARI KĻŪT VARDARBĪGS, TAD IESAISTIES ATBALSTA GRUPĀ!!!

23. aprīlī Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” norisināsies grupu terapijas kurss – 16 nodarbību cikls par dusmu pārvaldīšanu un emociju pašregulāciju.

 

Mīts – Laimīgā ģimenē vai veiksmīgās pāra attiecībās nekonfliktē.

Patiesība Ģimenē apvienojas divas individualitātes, kas objektīvi paredz viedokļu nesakritību, atšķirības, lietu un parādību dažādu redzējumu.

 

„Kā dzīvot savādāk?”

 

Grupu terapijas nodarbības paredzētas cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams

  • papildināt zināšanas savstarpēju veselīgu attiecību veidošanas psiholoģijā,
  • izzināt un izprast savu grūtību cēloņus un to novēršanas iespējas,
  • mācīties atpazīt savu izturēšanos – savas reakcijas, sajūtas, emocijas un domas, kas izraisa nevēlamu uzvedību partnerattiecībās vai bērnu disciplinēšanā,
  • mācīties uzņemties atbildību par savām reakcijām un attieksmēm, nepieļaujot vardarbības izpausmes.

 

Grupā dalībnieki satiek citus cilvēkus, kuriem ir līdzīgas grūtības. Tas dod iespēju paraudzīties uz sevi it kā no malas, un, palīdzot citiem grupas dalībniekiem, risināt arī savas grūtības. Katram ir iespēja uzlabot partnerattiecību kvalitāti, mainot savas attieksmes un uzvedību. Nodarbība noritēs drošā vidē, kurā katrs grupas dalībnieks jūtas akceptēts kā individualitāte un varēs saņemt atbalstu un palīdzību, meklējot resursus sevī.

 


→ Lūdzam iepriekš savu dalību pieteikt pie Kristīnes Ivanovskas (t: 27020738) vai Daces Gielas (t: 29570896)

 

Nodarbību vadīs:

 

  • Kristīne Ivanovska

Prof.mag.sociālajā darbā

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

 

  •  Dace Giela,

Mag.psych., psiholoģe