IZMAIŅAS SOCIĀLO DARBINIEKU DARBA LAIKĀ LAIDU UN TURLAVAS PAGASTĀ

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka ir izmaiņas sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikos Turlavas un Laidu pagastos. Turpmāk klientu pieņemšanas dienas abos pagastos tiks organizētas vienu reizi nedēļā. Laidos un Sermītē tās būs pirmdienas, bet Turlavā – ceturtdienās. Klientus, saskaņā ar iepriekšējo pierakstu, gaidīs gan sociālās palīdzības organizatore Daiga Korpfa, gan sociālā darbiniece Dina Šimpermane.

 

Sociālās palīdzības organizatore Daiga Korpfa gaidīs tos apmeklētājus, kuriem ir nepieciešams nokārtot trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusu un saņemt materiālo palīdzību.

 

Savukārt sociālā darbiniece Dina Šimpermane uz konsultācijām gaidīs tos pagasta iedzīvotājus, kuriem ir nepieciešami sociālie pakalpojumi vai atbalsts sociālo problēmu risināšanā, kas nav saistīts ar materiālās palīdzības sniegšanu.

 

Lai veicinātu konsultāciju kvalitāti, sociālā darba speciālistiem ir svarīgi sagatavoties un ieplānot laiku, kuru speciālists var veltīt tieši konkrētam apmeklētājam, tāpēc klientu pieņemšana noteiktajās dienās tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

 

 

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” jau iepriekš ir informējis, ka pakāpeniski visos novada pagastos tiek ieviestas izmaiņas, kad sociālā darba speciālistu darbs pagastos tiek organizēts pa divām teritorijām, un tiek nodalītas divas atšķirīgas profesionālās kompetences un atbildības jomas – sociālais darbs un sociālā palīdzība. Šobrīd šī darba organizācija ir ieviesta Padurē un Īvandē, Ēdolē un Gudeniekos, Turlavā un Laidos, kā arī Kurmāles pagasta Vilgālē un Priedainē.  Šī darba organizācija sociālā darba speciālistiem ļauj vairāk pievērsties sociālajam darbam, padarot sociālos pakalpojumus un dažādas sociālā atbalsta aktivitātes pagasta iedzīvotājiem vairāk pieejamas.

 

 

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”

Direktores vietniece Anda Šlakorciņa