IZMAIŅAS SOCIĀLO DARBINIEKU DARBĀ KURMĀLES PAGASTĀ

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka Kurmāles pagastā no 2019. gada septembra tiek mainīta kārtība, kādā sociālā darba speciālisti pieņem apmeklētājus un turpmāk sniedz sociālo atbalstu iedzīvotājiem.

 

Turpmāk, ja Priedaines un Vilgāles iedzīvotājiem vajadzēs risināt jautājumus, kas saistīti ar trūcīgā/maznodrošinātā statusa iegūšanu vai materiālo atbalstu (pabalsti), pieņems sociālā darbiniece Gunta Alkšņuzara. Savukārt, ja iedzīvotājiem būs nepieciešami sociālie pakalpojumi vai atbalsts sociālo problēmu risināšanā, kas nav saistīts ar materiālās palīdzības sniegšanu, būs jāvēršas pie sociālās darbinieces Agritas Svilpes.

Abas sociālās darbinieces vienu dienu nedēļā apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta gan Priedainē, gan Vilgālē pieņems šādos pieņemšanas laikos:

 

Jaunā kārtība ir saistīta ar profesionālās kompetences un atbildības nodalīšanu starp sociālā darba speciālistiem, apvienojot divas apkalpojamās teritorijas. Šādas izmaiņas, kad sociālā darba speciālistu darbs pagastos tiek organizēts pa divām teritorijām, un tiek nodalītas divas atšķirīgas profesionālās kompetences un atbildības jomas – sociālais darbs un sociālā palīdzība, pakāpeniski tiks ieviestas visā Kuldīgas novadā. Tas nepieciešams, lai pagastu iedzīvotāji varētu saņemt kvalitatīvāku, viņu vajadzībām atbilstošu sociālo atbalstu, bet sociālā darba speciālisti varētu racionāli plānot savu darba laiku un apjomu, kā arī pilnveidot savas profesionālās zināšanas katram savā jomā.

 

Šāda darba organizācija Kuldīgas novada pagastu teritorijās ļaus vairāk ieviest tādas sociālā atbalsta aktivitātes, kas vērstas uz sociālo problēmu cēloņu novēršanu un sociālo gadījumu risināšanu. Savukārt iepriekšējais pieraksts ir svarīgs, lai sociālā darba speciālists var ieplānot atbilstošu konsultācijas ilgumu un klientam nebūtu lieki jāgaida. Iepriekšējais pieraksts veicina apmeklētāju konfidencialitāti, un konsultācija var noritēt veiksmīgāk.

 

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”

Direktores vietniece Anda Šlakorciņa