INFORMATĪVAIS BUKLETS “SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA KULDĪGAS NOVADĀ”

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” ir izdevusi informatīvo bukletu par sociālās palīdzības iespējām Kuldīgas novadā. Bukletā ir iekļauta uzskatāma informācija par sociālās palīdzības veidiem, kā arī trūcīga/maznodrošināta statusa piešķiršanas kārtību. Skatīt šeit: Informatīvais buklets_Sociālā palīdzība

Sociālo palīdzību Kuldīgas pilsētas iedzīvotājiem organizē Sociālās palīdzības organizatori Vineta Brūdere-Sedliņa un Anda Terpa.

Sociālo palīdzību Kuldīgas novada pagastu iedzīvotājiem organizē pagasta pārvaldes sociālais darbinieks atbilstoši iedzīvotāju faktiskajai dzīves vietai.