IESPĒJA SAŅEMT KOMPENSĀCIJU PAR DŪMU DETEKTORA IEGĀDI UN UZSTĀDĪŠANU

No 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā likums, kas nosaka, ka katrā mājoklī nepieciešams izvietot dūmu detektoru. Kuldīgas novada pašvaldība sniegs iespēju maznodrošinātām un trūcīgām personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm iegādāties detektoru un saņemt kompensāciju par šo pirkumu.

 

Pašvaldības finansiālais atbalsts būs ne vairāk kā 10 EUR. To piešķirs tikai viena detektora iegādei un uzstādīšanai vienā dzīvesvietā. Šī kompensācija pienāksies trūcīgām un maznodrošinātām personām/ģimenēm, kā arī ”3+ Ģimenes kartes” īpašniekiem (par lojalitātes kartes nokārtošanu info skatīt ŠEIT  → https://www.godagimene.lv/par-karti/ ).

 

Lai saņemtu pašvaldības finansiālo atbalstu, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. novembrim personai vai vienam no ģimenes locekļiem jāvēršas Kuldīgas novada Sociālajā dienestā vai sava pagasta pārvaldē ar iesniegumu. Iesniegumā cilvēks apliecinās, ka ir trūcīgs vai maznodrošināts, vai arī ”3+ Ģimenes kartes” īpašnieks. Tam pievienojams izdevumus apliecinošs dokuments – čeks, kvīts, rēķins vai maksājuma uzdevums par detektora iegādi un uzstādīšanu. Iesnieguma veidlapu var saņemt Sociālajā dienestā un pagastu pārvaldēs, tā pieejama arī mājaslapā → https://socialais.kuldiga.lv/wp-content/uploads/2020/01/Dumu_detektori_veidlapa.pdf

 

Visos pašvaldībai piederošajos dzīvokļos, kuru īrnieki nav uzstādījuši detektorus paši, detektoru uzstādīšanu tehniski nodrošinās SIA ”Kuldīgas komunālie pakalpojumi” vai pagastu pārvaldes. Ar detektoru uzstādīšanu saistītās izmaksas iekļaus komunālo pakalpojumu rēķinā. Arī šādos gadījumos trūcīgas un maznodrošinātas personas/ģimenes, kā arī ”3+ Ģimenes kartes” īpašnieki varēs saņemt kompensāciju viena detektora uzstādīšanai līdz 10 EUR.

 

 

Teksts: www.kuldiga.lv

Foto: www.vugd.gov.lv