FOTO: mentor.lv

IESPĒJA KĻŪT PAR MENTORU! NEZINI KĀ? NĀC UZ SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMATĪVO SEMINĀRU UN UZZINI !!!

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir uzsācis sadarbību ar biedrību “Mentor Latvia”, kas ir izveidojusi un nodrošina mentoru programmu jauniešiem vecumā no 15 – 25 gadiem.  Biedrība no 2017. gada plāno sniegt mentora pakalpojumu sociālā dienesta redzes lokā esošiem bērniem – jauniešiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar saņemt atbalstu no ģimenes, vecākiem vai radiniekiem.  Par mentoru kļūt nav sarežģīti!

“Mentor Latvia” uzsver, ka  jauniem cilvēkiem, kuri paši bērnībā nav izjutuši un iepazinuši ģimenes sadzīvi un rūpes, ir grūti pielāgoties patstāvīgai dzīvei ar visām tai nepieciešamajām prasmēm. Organizācijas “Mentor Latvija ” galvenie darbības virzieni ir palīdzēt un atbalstīt šos jaunos cilvēkus,viņiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu un sniegt iespēju iesaistīties dažādās aktivitātēs, tādējādi iepazīstot reālās dzīves situācijas un tām praktiski un psiholoģiski.

“Ikdienā, iegrimuši darbos, mēs to nepamanām, bet Latvijā ir ļoti daudz jauniešu, kuriem nepieciešams stiprs plecs, kas palīdzētu iejusties sabiedrībā. Mentors nav skolotājs, sociālais darbinieks vai ģimenes loceklis. Būt mentoram nozīmē būt labam draugam, kas spēj uzklausīt. Tiem jauniešiem, kas auguši bez ģimenes vai nonākuši grūtībās, ir ļoti svarīgi, lai būtu kāds, kas viņos ieklausītos, sniegtu draudzīgu atbalstu, mācītu izbaudīt prieku un, kopīgi pavadot laiku, iepazīstinātu ar ikdienas dzīvē nepieciešamajām zināšanām.” “Mentor Latvia”  aicina gan privātpersonas, gan uzņēmumu speciālistus iesaistīties un kļūt par mentoriem kādam, kuram tuva cilvēka atbalsts ir visnepieciešamākais.

Kas ir mentors? Mentors / no angļu val. “mentor” – padomdevējs / – ir persona, kas sniedz atbalstu jauniešiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams, uzklausot viņus un pavadot kopā noteiktu laiku dažādās sabiedriskajās aktivitātēs.

 


Biedrība “Mentor Latvia” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” aicina Jūs piedalīties informatīvajā seminārā “Sociālā mentoringa programmas izveide  jauniešiem Kuldīgā”, kurš notiks š.g. 28. oktobrī plkst.11.00-13.00 Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” telpās, Dzirnavu ielā 9, 2. stāva zālē.


Biedrība “Mentor Latvia” nodrošina 12 mēnešu sociālā mentoringa programmu jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes iestādēm (bērnu namiem, jauniešu mājām, internātskolām) un sociālā riska ģimenēm, kurās vecāki nespēj sniegt pietiekamu atbalstu un rūpes. Mentors jeb padomdevējs ir jaunieša uzticības persona vecumā no 25 gadiem (apmācīti brīvprātīgie), kas sniedz emocionālu atbalstu, padomu noteiktu problēmsituāciju risināšanā, tiekoties ar jaunieti vismaz divas reizes mēnesī un pavadot kopā laiku dažādās sabiedriskajās aktivitātēs (pēc paša jaunieša un mentora izvēles). Programmas ietvaros notiek kopīgi pasākumi mentoriem un jauniešiem, kā arī dažādas izglītojošas nodarbības jauniešiem (karjeras veidošana, budžeta plānošana, attiecību veidošana, atkarības un citas tēmas). kontakt

Kopš 2010. gada sociālā mentoringa programmā Latvijā ir piedalījušies 120 jaunieši no 12 dažādām ārpusģimenes aprūpes iestādēm un skolām Latvijā. 2016. gadā mentorprogrammā piedalās 66 jaunieši no Rīgas, Jūrmalas, Tukuma, Jelgavas un Saldus novada. 2017.gadā ir plānota mentorprogrammas atklāšana arī Kuldīgā.

Informatīvā semināra laikā tiks sniegta detalizētāka informācija par mentorprogrammas būtību, mentora galvenajiem uzdevumiem, programmas rezultātiem, būs iespēja dzirdēt arī esošo mentoru viedokli par pieredzi mentorprogrammā.

 

Dalībai seminārā lūdzam, pieteikties līdz 10. oktobrim, rakstot uz  agnese.inapsa@kuldiga.lv vai zvanot pa tālruni: 27020739 (mob.)

 

→ Vairāk: http://mentor.lv/ 

 

 

Jana Priedniece  “Mentor Latvia” programmu vadītāja