IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI IZTEIKT VIEDOKLI PAR EIROPAS ATBALSTA FONDA VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM ATBALSTU

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Labklājības ministrija kā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds) vadošā iestāde informē, ka atbilstoši Fonda regulas Nr. 223/2014 17. pantam Eiropas Komisija (turpmāk – EK) veic un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Fonda vidusposma novērtējumu.

EK, lai uzzinātu 28 dalībvalstu viedokli par Fondu, organizē atklātu sabiedrisko apspriešanu, piedāvājot aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē.

Sabiedriskajā apspriešanā Latvijā Fonda vadošā iestāde aicina piedalīties visus iedzīvotājus un organizācijas, īpaši Fonda atbalsta saņēmējus un Fonda īstenošanā iesaistītās partnerorganizācijas, kā arī darbības programmas pārvaldībā iesaistītās iestādes un sadarbības partnerus.

Detalizēta informācija par atklātu sabiedrisko apspriešanu pieejama EK mājaslapā:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes

 


Saite uz aptauju, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b8906109-22e6-44e5-b3fd-b964ef714765?draftid=d0bde8a5-d8f2-4946-b9a5c222ce67a745&surveylanguage=LV


 

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

 

Vienlaikus informējam, ka aptaujā varēs piedalīties līdz 2017. gada 5. maijam.