GUDENIEKU PAGASTĀ VEIKSMĪGI NOSLĒGUSIES PIRMĀ ATBALSTA GRUPA

Laika periodā no 21. septembra līdz 14. decembrim Gudenieku pagastā Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” organizēja sociālo atbalsta grupu, kurā aktīvi iesaistījās  9 dalībnieki (8 no Gudenieku pagasta un 1 no Ēdoles pagasta).Kopā  ir notikušas 10 nodarbības. Nodarbību laikā tika iegūtas jaunas zināšanas un prasmes par personīgo higiēnu, par veselību, par dienas režīma plānošanu un ievērošanu, par veselīgu uzturu un galda kultūru. Astoņas tikšanās reizes skolotājas  Daces Nastevičas vadībā bija veltītas dažādām muzikālām, fiziskām un radošām nodarbībām.

 

Dalībnieki dziedāja, vingroja, veidoja no papīra un dzijām dažādus dekorus, mācījās sadarboties, pārvarēja kautrību vai bailes radoši izpausties. Noslēguma aplī  šodien visi grupas dalībnieki apliecināja, ka ir ļoti priecīgi par doto iespēju piedalīties šādās nodarbībās un labprāt turpinātu to darīt savā pagastā. Tie, kuri dažādu iemeslu dēļ  nevarēja apmeklēt vairākas nodarbības, uzsvēra, ka ir žēl par to, ka nebija kopā ar pārējiem. Vērojot grupas dalībniekus pirmajā tikšanās reizē un pēdējā, labi varēja novērot, ka viņi ir kļuvuši drošāki, smaidīgāki, atvērtāki. Kā neiztrūkstoša atbalsta grupas nodarbības sastāvdaļa vienmēr bija arī kopīga tējas dzeršana un vienkārši, kopā būšana, jo nenoliedzami, šeit satikās dažādi cilvēki, kuri varbūt  pirms atbalsta grupas nebijas pazīstami savā starpā, bet šī bija lieliska vieta jaunu paziņu iegūšanai.

 

Paldies Gudenieku pagasta vadītājai par iespēju darboties gaišā, siltā telpā! Paldies Gudenieku pagasta sociālās palīdzības organizatorei Jolantai Dombrovskai par ieguldīto darbu, lai grupu organizētu un saturētu trīs mēnešu garumā.

 

 

→ Attēlos redzamās personas ir devušas atļauju attēlu publicēšanai!

 

 

Teksts: Ligita Bergmane un Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: Ligita Bergmane un Ieva Bērende