GUDENIEKOS TOP KOPIENAS DĀRZS

“Gudenieku pagastā top kopienas dārzs”, saka sociālā darbiniece Ieva Bērende. Sociālā darbiniece studiju laikā izlolojusi ideju par vietējās kopienas iedzīvotāju iesaisti strādāšanai kopā, kas šobrīd tiek realizēts projektā “Kopienas dārzs”. Projektā ir aicinātas piedalīties tās personas, kuras ilgākā laika periodā saņem sociālo palīdzību pašvaldībā.

 

Kopienas dārza ideja nav inovācija, taču Kuldīgas novadā šāds projekts aizsāksts pirmo reizi. Latvijā iedzīvotāji nav pieteikami informēti par urbāno dārzkopību, tapēc ir svarīgi tam pievērst uzmanību un par to runāt vairāk. Ja nu kādam ir jautājums, kas tad īsti ir Kopienas dārzs, te būs neliela definīcija:

 

– – – Kopienas dārzs ir pašvaldības vai privātajā zemesgabalā ierīkots dārzs, kurš sastāv no vairākām individuālām vai koplietošanas dārzeņu dobēm. Dārzeņu audzēšana kopienas dārzā kalpo ne tikai kā svaigo dārzeņu avots, bet papildus veicina kopienas (apkaimes) piederības sajūtas stiprināšanu, sociālo integrāciju un palīdz cilvēkiem būt fiziski aktīviem, uzlabojot kā fizisko veselību, tā arī labsajūtu. – – –

 

 

Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: Ieva Bērende