Turlavas pamatskolā lekcija par atkarībām

Turlavas pamatskolā lekcija par atkarībām

8. novembrī Turlavas pamatskolā viesojās Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” “Sociālā atbalsta – Resursu centrs” vadītāja/sociālā darbiniece Agnese Inapša, kura 8. un 9. klases skolniekiem vadīja lekciju par atkarībām, atkarību veidiem mūsdienu sabiedrībā un jo īpaši, jauniešu vidū. Turlavas pamatskolas skolēni izrādīja patiesu ieinteresētību un aktīvi līdzdarbojās, kā arī dalījās ar saviem viedokļiem.

 

Foto: no Turlavas pamatskolas arhīva.