Sociālie darbinieki dodas uz Rīgu pieredzes apmaiņā

Sociālie darbinieki dodas uz Rīgu pieredzes apmaiņā

Lai gūtu jaunas zināšanas par sociālo pakalpojumu klāstu, kā arī inovācijām rehabilitācijā, Kuldīgas pilsētas un pagastu pārvalžu sociālie darbinieki, šī gada 6. jūnijā devās vizītē uz vairākām sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas sniegšanas vietām Rīgas pilsētā.