Sociālā dienesta rīkotā vasaras nometne “Mans mantojums” 2016. gada vasarā

Sociālā dienesta rīkotā vasaras nometne “Mans mantojums” 2016. gada vasarā

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” jau trešo gadu organizēja vasaras nometni bērniem no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm “Mans mantojums”.

Šogad nometne norisinājās no 1. līdz 12. augustam Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” dienas centra telpās Liepājas iela 8, Kuldīgā. Nometnē piedalījās 15 bērni vecumā no 10 līdz 13 gadiem.

Nometni vadīja sociālā darbiniece Daiga Zemke un viņai asistēja biologs Ritvars Rekmanis, kā arī atbalstu sniedza Dienas centra vadītāja Lelde Rozevska.