Kuldīgas sociālajā dienestā atzīmē sociālo darbinieku dienu

Kuldīgas sociālajā dienestā atzīmē sociālo darbinieku dienu

17. novembrī Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” bija īpaša diena, jo šajā dienā, pirmo reizi pēc sociālā dienesta ēkas renovācijas, kura aizsākās šī gada pavasarī un noslēdzās novembra sākumā, ēkā atkal vienuviet pulcējās visi sociālie darbinieki, lai atzīmētu sociālo darbinieku dienu. Ik gadu Sociālo darbinieku diena tiek atzīmēta novembra otrajā otrdienā. Latvijā to sāka darīt 1996. gadā un jāteic, ka šo gadu laikā ir notikušas būtiskas pārmaiņas gan sabiedrībā kopumā, gan sociālā darba izpratnē.