Atbalsta grupas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Atbalsta grupas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Katru trešdienu Sociālā dienesta Dienas centrā cilvēkiem ar invaliditāti, Liepājas ielā 14, Kuldīgā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros norisinās atbalsta grupa cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ar mērķi sekmēt viņu kvalitatīvu iekļaušanos sabiedrībā. 8. maija nodarbībā, kuru vadīja sociālās darbinieces Daiga Zemke un Vineta Brūdere-Sedliņa, dalībnieki apguva un atsvaidzināja zināšanas par pašaprūpi, par saviem ikdienas pienākumiem mājās un sabiedrībā, taču 15. maija nodarbībā dalībnieki ar interesi klausījās un līdzdarbojās par sava ārējā tēla nozīmi un kopšanu.

 

 

 

Teksts un foto: Vineta Brūdere-Sedliņa