ELEKTRUM INFORMĒ, KA ARĪ ŠOGAD ATBALSTS PAR ELEKTROENERĢIJU TRŪCĪGAJIEM UN MAZNODROŠINĀTAJIEM TIKS NODROŠINĀTS

Šajā gadā valsts turpina nodrošināt atbalstu aizsargātajiem lietotājiem par patērēto elektroenerģiju – pirmo reizi atbalsts attiecināts uz visām rēķina sastāvdaļām, arī OIK.

 

2018. gadā valsts turpina nodrošināt atbalstu aizsargāto lietotāju grupām: trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm, kā arī personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu. Sākot ar šo gadu, atbalsts tiek piemērots ne tikai norēķiniem par elektroenerģiju un sadales sistēmas pakalpojumiem, bet arī par obligātā iepirkuma komponenti(OIK). Ik mēnesi atbalstu saņem vairāk nekā 80 000 aizsargāto lietotāju, no kuriem visvairāk ir trūcīgo un maznodrošināto personu.

 

Tiem lietotājiem, kuri atbalstam ir pieteikušies pagājušajā gadā un kuru statuss nav mainījies, atkārtoti atbalstam nav jāpiesakās, izmaiņas attiecībā uz atbalstu par OIK stāsies spēkā automātiski. Tiem aizsargātajiem lietotājiem, kam atbalsta piešķiršana turpinās automātiski, esam nosūtījuši informatīvas vēstules, kurās izskaidrota jaunā atbalsta kārtība.

 

Vēstules nosūtītas arī tiem aizsargātajiem lietotājiem, kuriem atbalsts netika pagarināts automātiski, jo nav saņemti dati par klientu atbilstību kādai no aizsargāto lietotāju grupām. Piemēram, tām daudzbērnu ģimenēm, kurās kāds no bērniem ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem, bet turpina mācīties, atbalsts netiek pagarināts automātiski, jo šādu informāciju valstī pieejamās datu bāzes nesniedz. Tāpēc šādas daudzbērnu ģimenes aicinām atkārtoti pieteikties atbalsta saņemšanai. Savukārt trūcīgo un maznodrošināto grupas turpinās saņemt atbalstu atbilstoši pašvaldību sociālo dienestu datiem (ja klients joprojām atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam).

 


⇒ Ja jums statuss ir mainījies nesen un šobrīd atbilstat vienai no aizsargāto lietotāju grupām, bet atbalstam vēl neesat pieteicies, aicinām to darīt, aizpildot pieteikumu portālā: www.elektrum.lv/atbalsts (daudzbērnu ģimenēm, personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu).

     ⇒  Ja atbilstat trūcīgā vai maznodrošinātā statusam, atbalsta saņemšanai aicinām vērsties sociālajā dienestā, kurā būs jānorāda mājokļa elektrības līguma numurs, kuru darbinieks ievadīs datubāzē atlaides saņemšanai.


 

Svarīgi, ka valsts atbalstu var attiecināt uz jebkuru Elektrum līgumu. Atbalstu varat saņemt arī tad, ja dzīvojat īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķināties ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā jums ir jānorāda Elektrum līguma numurs, uz kuru vēlaties atbalstu attiecināt.

 

 

 

Teksts un foto: elektrum.lv