ČERNOBIĻAS AES SEKU LIKVIDĒŠANAS DALĪBNIEKU GODINĀŠANA

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija informē, ka 2015. gadā dibināta piemiņas zīme kā goda un cieņas apliecinājums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuru statuss atzīts Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā.

Piemiņas zīmi var saņemt Latvijā dzīvojoša persona, kas piedalījusies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā. Apbalvošanai personu var izvirzīt arī pēc nāves. Piemiņas zīmi šajā gadījumā saņems ģimene. Piemiņas zīmi var saņemt arī Latvijas Republikas nepilsonis, ārzemnieks, kuram ir patstāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, ja saņemts fiziskas vai juridiskas personas iesniegums Iekšlietu ministrijā un arī, ja persona nav sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Ieteikumā par Piemiņas zīmes saņemšanai izvirzīto personu norāda:

  1. Personas vārdu un uzvārdu
  2. dzimšanas vai miršanas datumu
  3. dzīvesvietas adresi
  4. kontakttālruni
  5. personai izsniegtās Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības izsniegšanas datumu un numuru (ja tas ir zināms)
  6. iesniedzēja vārdu un uzvērdu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni.

 

Iesnieguma veidlapa ŠEIT → Apliecinājums_iesniegums-1

Vairāk informācijas infografikā ŠEIT →  http://socialais.kuldiga.lv/wp-content/uploads/2017/02/Cernobila.pdf

Informāciju ievietoja: Vineta Brūdere-Sedliņa