KULDĪGĀ BŪS IESPĒJA SAŅEMT BEZMAKSAS JURIDISKO PALĪDZĪBU

No 14. līdz 18. martam 130 zvērināti advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā. Latvijas Zvērinātu advokātu padome mājaslapā ir publiskojusi sarakstu ar Advokatūras dienu konsultāciju sniedzējiem un aicina iedzīvotājus pieteikties jau tagad. Šogad izvēlēts ģimenes tiesību temats, tostarp laulību šķiršanas, laulāto mantiskās attiecības, bērnu aprūpes un saskarsmes jautājumi.

Šogad bezmaksas konsultācijas sniegs 130 zvērināti advokāti un viņu palīgi. Bezmaksas konsultācijām īpaši aicināti pieteikties tie iedzīvotāji, kam līdz šim nav bijusi iespēja saņemt advokātu juridisko palīdzību samaksas vai citu ierobežojumu dēļ. Advokāti norāda, ka tieši pirmā konsultācija iedzīvotājiem mēdz būt pamudinājums, lai sakārtotu sen sasāpējušas personīgās problēmas. Bieži vien izrādās, ka aizspriedumi par advokāta profesiju un viņu sniegtajiem pakalpojumiem kā dārgiem un sarežģītiem ir kavējuši savlaicīgi vērsties pēc profesionālas juridiskās palīdzības.

Advokatūras dienas notiks sesto reizi un šogad izvēlētais vadmotīvs ir “Ģimenes tiesības”, kas jau iepriekš bijis viens no pieprasītākajiem konsultāciju tematiem.

Kuldīgas novada iedzīvotājus 16. martā no pl. 9:00 līdz 15:00 konsultēs juriste KOVAĻENKO ANITA, kura ir speciāliste krimināltiesību jautājumos, darba tiesību jautājumos, ģimenes tiesībās un mantojumu tiesībās. Speciāliste aicina interesentus iepriekš pieteikties: 29255229; anita.kovalenko@inbox.lv. Savukārt, civiltiesībās un arī krimināltiesībās interesentus konsultēs VINETA ĶINE. V. Ķine konsultācijas sniegs 15. martā iepriekš piesakoties pa tālruni 29149444 vai e-pastā: vinetakine@inbox.lv V. ķine konsultācijas sniegs Nomales ielā 2, Kuldīgā.

Saraksts ar to zvērināto advokātu kontaktinformāciju, kas Advokatūras dienās sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas ŠEIT:2016-tabula-konsultacijas-arpus-rigas-1456816454-1