BĒRNS – LIETOTĀJS UN SABIEDRĪBAS LĪDZATBILDĪBA

Sākoties jaunajam mācību gadam, bērni un jaunieši ir pozitīvu emociju pārņemti, viņus vieno atkal tikšanās prieks. Prieks par pavadīto vasaru, prieks un satraukums par jauno mācību gadu un skolu, prieks par iespēju būt starp sev līdzīgi domājošiem jauniešiem.

 

Priekam nāk līdzi arī citas lietas, kuras sākoties jaunajam mācību gadam, aktualizējas. Tā ir atkarību izraisošo vielu lietošana bērnu un jauniešu vidū. Sākas jauniešu “mērīšanās” un pieredzē dalīšanās ar citiem. Skumji, ka viena sabiedrības daļa to atbalsta,  palīdzot bērniem un jauniešiem šīs lietas iegādāties. Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir paredzēta atbildība par bērna iesaistīšanu alkoholisko un enerģijas dzērienu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanā, kā arī smēķēšana, alkoholisko un enerģijas dzērienu vai tabakas izstrādājumu vai citu smēķēšanai paredzētu izstrādājumu vai ierīču, vai to uzpildes tvertņu nodošana bērna rīcībā ir aizliegta. Tāpat likuma 48. pantā noteikts aizliegums, ka  bērns nedrīkst smēķēt, lietot bezdūmu tabakas izstrādājumus, alkoholiskos un enerģijas dzērienus.

 

Bērni atrodoties psihoaktīvo vielu (tādas vielas, kas izmaina centrālās nervu sistēmas darbību, lietotāja uztveri, garastāvokli, apziņu, izziņu, uzvedību un citus organisma procesus) ietekmē bieži vien kļūst par vardarbības upuriem, kā arī veic krimināli sodāmas darbības, piemēram, zādzības un laupīšanas, iesaistās kautiņos, nodarbojas ar izspiešanu, draudu izteikšanu sociālajos tīklos, kļūst par nelegālu vielu izplatītājiem, starpniekiem.

 

Redzot, kad bērni vai jaunieši lieto psihoaktīvās vielas un izvēloties neiejaukties, iedzīvotāji veicina šo vielu lietošanu un izplatību sabiedrībā.

 

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” “Sociālā atbalsta – resursu centrs” aicina vecākus, skolas un vietējo sabiedrību būt modriem un iestāties pret atkarību izraisošu vielu lietošanu bērnu un jauniešu vidū. Iesakām vecākiem kopā ar bērniem padomāt par kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējām, kuras nodrošina Kuldīgas novada pašvaldība, piemēram, Kuldīgas novada sporta skola, Kuldīgas bērnu un jauniešu centrs, mūzikas un mākslas skola, Kultūras centrs, pagastu brīvā laika centru piedāvātās aktivitātēs un interešu izglītība. Motivējiet bērnus neizniekot savu brīvo laiku nodarbēm, kas nes neveiksmes, bet palīdziet kļūt sportiskiem, radošiem, gudriem un par sevi pārliecinātiem jauniešiem!

 

 

Teksts: Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”

 “Sociālais atbalsta – resursu centrs”, Liepājas ielā 37, Kuldīgā

Sociālās darbinieces Agnese Inapša un Lelde Rozevska

Tālr. 63323427

Foto: www.mammamuntetiem.lv