Arhīvi

tagad pārlūkojot pēc autora

 

SOCIĀLIE DIENESTI KURZEMĒ AICINA NOTEIKTAS IEDZĪVOTĀJU GRUPAS PIETEIKTIES INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANAI

  Visu Kurzemes pašvaldību Sociālajos dienestos, arī Kuldīgā turpinās bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimeņu, kā arī pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II grupas invaliditāte, pieteikumu pieņemšana individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei. Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, līdz 2023. gadaLasīt tālāk

PROJEKTS “KURZEME VISIEM”

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu un valsts budžeta līdzfinansējumu KPR īsteno projektu “Kurzeme visiem”. Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības: · izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnuLasīt tālāk

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS AICINA DARBĀ TEHNISKO ASISTENTU

Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „ Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta tehnisko asistentu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2023.gada 31.decembrim. Galvenie amata pienākumi: sadarboties ar projekta vadībasLasīt tālāk

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS AICINA DARBĀ PROJEKTA SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU

  Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta sabiedrisko attiecību speciālistu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2023.gada 31.decembrim. Galvenie amata pienākumi: 1) sadarboties ar projektaLasīt tālāk

VAI IZPROTAM SENIORU VAJADZĪBAS?

“Mēs neredzam lietas tādas, kādas tās ir. Mēs redzam tās tādas, kādi esam mēs paši.” H.Džeksons Brauns.