ATTĀLINĀTĀS KONSULTĀCIJAS UN ATBALSTS VECĀKIEM, KURI AUDZINA BĒRNUS NO 0 LĪDZ 11 GADU VECUMAM

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir uzsācis attālinātā atbalsta sniegšanu vecākiem, kuri audzina  bērnus no dzimšanas līdz 11 gadu vecumam. Nodarbību vadītāja Inga Mālniece, kur ir īpaši apmācīta speciāliste, lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu vecākiem nodrošinās atbalstošu sarunu pa tālruni 30 minūšu garumā par dažādiem satraucošiem jautājumiem, kas skar būšanu kopā ar bērniem.