ATKARĪGAJĀM PERSONĀM COVID-19 KRĪZES LAIKĀ PALĪDZĪBU SNIEDZ ATTĀLINĀTI VAI SAZINOTIES AR SPECIĀLISTIEM UN AR NOSŪTĪJUMU

Kuldīgas novada sociālais dienests ir apzinājis atkarību ārstēšanas un rehabilitācijas iestāžu darbību Latvijā, kas saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, strādā ar zināmām izmaiņām.

 

Par kopienu un rehabilitācijas centriem – cilvēkus, kuri vēlās atbrīvoties no atkarību sloga, turpina uzņemt, bet ir stingrāki uzņemšanas noteikumi un par katru gadījumi jāinteresējas individuāli (piemēram, Bruknas muiža, Šķēdes centrs utml.).

 

Šobrīd Kuldīgā pārtrauktas anonīmo alkoholiķu (AA) sapulces un nenotiek arī klātienes konsultācijas pie atkarību speciālistes, sociālās darbinieces Leldes Rozevskas, taču, akūtos gadījumos speciāliste ir gatava konsultēt izmantojot elektroniski pieejamos sociālos tīklus. Ja nepieciešama konsultācija, lūgums sazināties ar Leldi Rozevsku pa tālruni 27021901.

 

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra informācija par sniegtajiem pakalpojumiem un pārtrauktajām aktivitātēm:

 • Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatori konsultatīvā nodaļa pārtraukusi pacientu mājas vizītes.
 • Ambulatorās konsultācijas uz laiku pārtraukuši klīniskie psihologi un uztura speciālists.
 • Izbeigta ārstu konsīlija organizēšana pēc pacienta vēlēšanās.
 • No 23.03. – 14.04. atceltas pirmstermiņa veselības pārbaužu komisijas.
 • Kārtība apmeklētāju rindās tiek stingrāk organizēta alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ekspertīzes nodaļā (ANPREN), kā arī ilgtermiņa farmakoterapijas metadona programmas pacientiem Aptiekas ielā 1.
 • Uz laiku pārtraukta plānveida ārstēšana dienas stacionārosambulatorajos centros “Veldre” un “Pārdaugava”, kā arī plānveida ārstēšana stacionārā, tai skaitā Minesotas programmā.
 • Ja šajos apstākļos ir sarežģīti ierasties pie ārsta, mēs aicinām sazināties ar RPNC reģistratūru un vienoties par nepieciešamajiem pakalpojumiem.  Tālruņi (no 8:00-16:00): Psihiatrijas ambulatori konsultatīvajai nodaļai – 67080147 un Narkoloģijas ambulatori konsultatīvajai nodaļai – 67080193, Tvaika ielā 2; ambulatorajam centram “Veldre” – 67819748ambulatorajam centram “Pārdaugava” – 67715108
 • Tiek pieņemti tikai pacienti ar nosūtījumu, bet tikšanās ar pacientiem klātienē nav atļauta, izņemot īpašus gadījumus, saistītus ar būtiskām izmaiņām pacienta veselības stāvoklī, ar nodaļas vadītāja vai stacionāra virsārsta atļauju.
 • Neskaidrību jautājumos aicinām vērsties telefoniski pie nodaļas vadītāja, stacionāra virsārsta – psihiatrija: 67080203, narkoloģija: 67080148, kā arī rakstiski e-pastā rpnc@rpnc.lv.
 • Nepiederošām personām ir ierobežota pārvietošanās RPNC  publiskajās telpās! Uz nenoteiktu laiku RPNC administrācijas (A) ēkas ārdurvis (centrālā ieeja) ir slēgtas!
 • Saziņai:e-pasts: rpnc@rpnc.lv
 • RPNC uzziņu tālr.: 67080-112
                                   67080-142
  Iesniegumus varat ievietot pie durvīm esošajā pastkastītē!

 

 

Informāciju apkopoja: sociālā darbiniece Lelde Rozevska