ATBALSTS MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI UN SKOLĒNU PUSDIENĀM

Pašvaldības pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām personām

 

Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” informē, ka, sākoties jaunajam mācību gadam, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ir iespējams saņemt sociālo palīdzību mācību līdzekļu iegādei un skolēnu ēdināšanai.

Šos pabalstus, pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2015/21 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”, nodrošina obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem un tos var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.

Pabalsta apmērs mācību līdzekļu iegādei ir EUR 36.00 vienam bērnam. Savukārt pabalsts skolēnu ēdināšanai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 128.06. Savukārt ģimene, kurā ir nepilngadīgi bērni, par maznodrošinātu uzskatāma, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 255.00, kā arī atbilst citiem valstī noteiktiem kritērijiem.

Lai nokārtotu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu un saņemtu sociālo palīdzību, ir jāvēršas Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” vai pie sava pagasta sociālā darbinieka pagasta pārvaldē.


Informāciju par sociālo palīdzību var saņemt Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, pirmdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 18.00; ceturtdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

tālrunis: 63350107

e-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” (http://socialais.kuldiga.lv/)

vai savas dzīvesvietas pagasta pārvaldē


Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts

 

Š.g. janvārī tika uzsākta skolas piederumu komplektu izdale vistrūcīgākajām personām. Tādējādi trūcīgo ģimeņu skolēniem nodrošinot kvalitatīvu un drošības prasībām atbilstošu skolas piederumu – skolas somas un individuālo mācību piederumu komplektus.

Komplektus var saņemt trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes, kurās ir bērni vecumā no 5 līdz 16 gadiem.  Katrs no skolēniem varēs saņemt vienu mācību piederumu komplektu kalendārā gada laikā.

 

Informāciju sagatavoja: MADARA BRŪKLE,

Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

Foto: PantherMedia/Scanpix