ATBALSTA GRUPA VECĀKIEM “CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI” NU ARĪ PAGASTOS

Pagājušajā nedēļā Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” sāka atbalsta grupas jauniešu vecākiem “CAP” – cełvedis audzinot pusaudzi. Šoreiz vecāku atbalsta grupa tiek organizēta ārpus pilsētas un katru trešdienu no 3. aprīļa līdz 5. jūnijam norisināsies Kurmāles pagastā.

 

Dažādi sociālie pakalpojumu gan Kuldīgas pilsētā, gan pagastos tiek organizēti tā, lai tie būtu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un klientam pieejamāki. Viens no šādiem pakalpojumiem ir (CAP) Ceļvedis audzinot pusaudzi – izglītojoša un atbalstoša apmācību programma pusaudžu vecākiem.

 

Kurmāles pagastā, Vilgālē “Pagastmājā” apvienojoties ar Snēpeles pagastu katru trešdienu no 3. aprīļa līdz 5. jūnijam šādu pakalpojumu saņem 9 vecāki. Pakalpojums sevī ietver 10 grupu nodarbības, kurās vecāki var dalīties savā pieredzē, atbalstīt viens otru, saņemt zināšanas un prasmes, kas ir būtiski ietekmē bērnu audzināšanu tieši pusaudžu vecumposmā.

 

Pakalpojuma (CAP) programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, kas iespējama tad, ja vecākiem ir pietiekamas zināšanas, atbalsts un prasmes bērnu emocionālajā audzināšanā. Ar vien vairāk pārliecināmies, ka tieši emocionālajai audzināšanai ir tik būtiska nozīme tam, vai bērns izaugs laimīgs vai nē,  spējīgs sevi pilnvērtīgi realizēt vai nē, bet ne vienmēr šo nozīmi apzināmies. Ne vienmēr spējam saprasties ar bērnu dažādos viņa vecumposmos. Tāpēc šādi pakalpojumi ir ļoti nepieciešami un paliek arī arvien vairāk pieprasītāki.

 

Teksts: Agrita Svilpe