ATBALSTA GRUPA TIEM SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAŅĒMĒJIEM, KURIEM IR GRŪTĪBAS IEKĻAUTIES DARBA TIRGŪ

“Ja vēlies mainīt savu ikdienu, noticēt saviem spēkiem,  justies saprasts un piederīgs, bet nezini kā to izdarīt? Atbalsta programma ir domāta tieši TEV !”

No šī gada 4. septembra sociālais dienests uzsāks 10 nodarbību programmu/atbalsta grupu tiem sociālās palīdzības saņēmējiem, kuriem ilgstoši nav izdevies iekļauties patreizējā darba tirgū un, kuriem pat daļēji zudušas nepieciešamās prasmes kā pieteikt sevi potenciālajam darba devējam, kā runāt darba intervijā, bet pats galvenais, kā apzināt un pielietot savus paša resursus, lai risinātu ieilgušās problēmas, kuras saistītas ar zemajiem ienākumiem un materiālo trūkumu. Atbalsta grupā dalībnieki var satikties viens ar otru un dalīties gan savā piedzīvotajā pieredzē, gan gūt noderīgus padomus. Tas dod iespēju paraudzīties uz sevi it kā no malas, un, palīdzot citiem grupas dalībniekiem, risināt arī savas grūtības.

 

Lektora uzdevums ir sniegt psiholoģisko atbalstu, pilnveidot un attīstīt dalībnieku zināšanas un  izpratni par nodarbinātības (bezdarba) ietekmi uz attiecībām ģimenē, par dzīves kvalitātes nosacījumiem  un iespējām tās uzlabot, attīstīt emocionālo inteliģenci. Nodarbības ir vērstas arī uz personas esošo un jaunu individuālo resursu piesaisti, ar mērķi  iedrošināt ilgstošos bezdarbniekus un sociālās palīdzības saņēmējus droši censties iekļauties esošajā darba tirgū.

 

 

Grupas tikšanās reizēs iespējams:

o attīstīt prasmes savu pienākumu un tiesību pārstāvniecībai;

o pilnveidot saskarsmes prasmes komunikācijā ar citiem grupas dalībniekiem;

o apzināt līdzdarbības nozīmi sociālās palīdzības saņemšanas laikā;

o dalīties pieredzē un saņemt atbalstu dažādu ikdienas grūtību risināšanā;

o apzināt un noteikt resursu piesaistīšanu, lai veicinātu savu dzīves kvalitāti;

o  gūt motivāciju nākotnes mērķiem.

 

 

Tikšanās laiki: otrdienās un trešdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00

Tikšanās datumi: 04.09. un 05.09.;  11.09. un 12.09.; 18.09. un 19.09.; 25.09. un 26.09.; 02.10. un 03. 10.  

Grupas norises vieta: Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, Dzirnavu iela 9, Kuldīga.

Grupu vada: sociālā darbiniece Inese Jaunzeme

Dalība: bezmaksas!

 


Lūdzam iepriekš savu dalību pieteikt pie sociālās darbinieces Vinetas Brūderes-Sedliņas (mob. 27020742; tālr. 63350600; e-pasts vineta.brudere@kuldiga.lv)


 

“Lai iegūtu to, kas tev nekad nav bijis, ir jādara tas, ko nekad neesi darījis!”