APTAUJA “KULDĪGAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU ATTIEKSME PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBU”

Kuldīgas novada sociālais dienests ir pašvaldības izveidota aģentūra, kuras galvenā funkcija ir nodrošināt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Kuldīgas novada iedzīvotājiem. Katrā novada pagastā ir pieejams sociālais darbinieks, kurš šīs funkcijas nodrošina sava pagasta teritorijā.

Ik gadu veicam klientu aptaujas, kuri pārsvarā ir snieguši pozitīvas atsauksmes, tomēr ar šīs aptaujas palīdzību vēlamies noskaidrot sabiedrības viedokli kopumā! Labprāt gaidīsim Jūsu viedokli par to, ko mums vajadzētu ieviest, attīstīt vai uzlabot nākamo 7 gadu laikā.

Aptauja ir anonīma!

Atbildot uz jautājumiem, atzīmējiet to atbilžu variantu, kas visprecīzāk raksturo Jūsu viedokli vai arī brīvajos laukos ierakstiet savu komentāru!
Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes.

 


APTAUJAS ANKETA ŠEIT → https://www.visidati.lv/aptauja/1363739874/