APTAUJA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI, KURI SAŅEM ASISTENTA PAKALPOJUMU

Labklājības ministrija lūdz cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā. Tā ir par asistenta pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.

 

Anketu var aizpildīt gan paši cilvēki ar invaliditāti, gan viņu uzticības personas – ģimenes locekļi, radinieki, draugi vai citas uzticības personas, ja persona ar invaliditāti pati nevar aizpildīt anketu.
Daudziem jautājumiem ir vairāki atbilžu varianti, no kuriem Jums ir jāizvēlas viens. Dažiem jautājumiem ir iespējams izvēlēties vairākas no sniegtajām atbildes iespējām.

 

Aptauja norisināsies līdz š.g. 30. jūnijam.


Anketas aizpildīšana aizņems apmēram 15 minūtes !!!

Aicinām izteikt savu viedokli, jo tas mums ir svarīgs! Aptaujas anketa pieejama ŠEIT: www.visidati.lv/aptauja/1278504231/