APMEKLĒTĀJU ĒRTĪBAI PIETEIKŠANĀS PIE SOCIĀLĀ DARBINIEKA TURPMĀK VISĀ KULDĪGAS NOVADĀ TIEK ORGANIZĒTA IEPRIEKŠ PIERAKSTOTIES

Ko tas nozīmē Jums kā iedzīvotājam?

 

  • Pirms došanās pie sava pagasta sociālā darba speciālista, Jums ir jāsazinās ar speciālistu, lai vienotos par abpusēji izdevīgu tikšanās laiku;
  • sociālais darbinieks norunātajā laikā gaidīs tieši Jūs;
  • sociālais darbinieks konsultācijas laiku būs ieplānojis atbilstoši Jūsu vajadzībām;
  • ieplānotā konsultācija tiks veltīta tieši Jums, bet nākamo apmeklētāju speciālists gaidīs viņam paredzētajā laikā;
  • jums nebūs jāgaida, nezinot, cik ilgā laikā speciālists beigs konsultāciju ar iepriekšējo klientu;
  • zinot, ka noteiktā laikā Jums ir jābūt pie sociālā darbinieka, Jūs varat ieplānot apmeklējumus pie citiem pagasta pārvaldes speciālistiem;
  • sev vēlamo sociālā darbinieka apmeklējuma laiku varat izvēlēties, atbilstoši sabiedriskā transporta kustībai;
  • ja ieradīsieties nepierakstījies, Jums būs izvēle – pagaidīt, līdz brīdim, kad sociālais darbinieks varēs Jūs pieņemt, vai pierakstīsieties uz citu dienu sev vēlamajā laikā.

 

 

Šāda darba organizācija tiek ieviesta, lai sociālie darbinieki varētu profesionālāk veikt savus pienākumus, bet klients justu, ka ar viņu rēķinās un ka sociālais darbinieks velta laiku tieši viņam. Zinot iepriekš, ar kādu vēlmi klients vēlas ierasties, sociālais darbinieks var ieplānot atbilstošu konsultācijas ilgumu. Tas novērsīs nevajadzīgu gaidīšanu un veicinās apmeklētāju konfidencialitāti.

 

Norunāt sev vēlamo pieraksta laiku varat, zvanot savas dzīvesvietas pagasta sociālajam darbiniekam pa šādiem tālruņiem:

 

Ligita Bergmane – 22013423,Ēdoles pagastā;

Liene Benefelde – 29335412, Īvandes un Padures pagastos;

Jolanta Dombrovska – 27885233, Gudenieku pagastā;

Aivija Blinde – 29404212, Kabiles pagastā;

Agrita Svilpe – 26553069, Kurmāles pagastā, Vilgālē;

Gunta Alkšņuzara – 26349549, Kurmāles pagastā, Priedainē;

Daiga Korpfa – 26620677, Laidu pagastā, t.sk. Sermītē;

Vija Leimane – 27810191, Pelču pagastā;

Tamāra Nolmane – 28632702, Rendas pagastā;

Elita Erba – 28626145, Rumbas pagastā;

Ārija Brūdere – 27843923, Snēpeles pagastā;

Dina Šimpermane – 28368352, Turlavas pagastā, t.sk., Ķikuros;

Rita Dravniece – 27800188, Vārmes pagastā.