AICINĀM UZ DIENAS CENTRU SENIORIEM

2019.gada 1. februārī Latvijas Samariešu apvienība, kas pašlaik sniedz aprūpi mājās Kuldīgas novadā, sadarbībā ar Sociālo dienestu piedāvās senioriem Dienas centra pakalpojumu Kuldīgā, Dzirnavu ielā 18.

 

Kādēļ šāds Dienas centrs senioriem ir nepieciešams?

 

Cilvēka dzīve “apmet lielu kūleni”, kad nākas saskarties ar savu vai savu tuvinieku nespēju veikt ikdienas pienākumus, dzīvot ierasto dzīvi un pašam par sevi parūpēties. “Tas ir jauns un emocionāli grūts posms gan paša seniora, gan tuvinieku dzīvē. Ir neziņa par to, kas būs, jaunas rūpes, uztraukums. Tāpēc svarīgi šajā laikā saglabāt gaišas domas, gribasspēku, dzīves alkas, vēlēšanos uzveikt slimību vai turpināt dzīvot pēc iespējas kvalitatīvāk. Nepieciešama tuvinieku un draugu mīlestība, psiholoģisks un praktisks, kā arī medicīnisks atbalsts. Tas daudzos gadījumos nes pozitīvu rezultātu, un cilvēki ar nelielām korekcijām spēj pilnvērtīgi turpināt savu dzīvi,” skaidro Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš. Tādēļ Kuldīgā tiek veidots jauns un mājīgs Dienas centrs, kur cilvēki, kam nepieciešama uzraudzība, sociālā aprūpe un rehabilitācija sociālo prasmju un kognitīvo spēju saglabāšanai, varēs pavadīt laiku speciālistu vadībā.

 

Kuldīgas novada Sociālais dienests uzsver, ka šis pakalpojums ir radīts gan pašu senioru, gan viņu tuvinieku atbalstam. Vajadzību pēc šāda pakalpojuma Sociālā dienesta darbinieki ir saskatījuši, saskaroties tieši ar tuviniekiem, kuri ir norūpējušies, ka viņu ģimenēs dzīvojošie seniori jūtas vientuļi un nesaprasti. Tuvinieki ir vērsušies Sociālajā dienestā, lai risinātu bažas par to, ka kāds no vecākiem vai vecvecākiem ir jāatstāj viens, kamēr visi pa dienu ir devušies savās gaitās. Latvijā nav daudz pašvaldību, kas piedāvā šāda veida pakalpojumu, tāpēc tuvinieki – jau pieaugušie bērni, mazbērni – īpaši aicināti interesēties un izmantot šī pakalpojuma sniegtās iespējas.

 

Pieskatīs četras vai astoņas stundas dienā

 

Latvijas Samariešu apvienība piedāvās divas sociālās rehabilitācijas programmas atbilstoši senioru individuālajām vajadzībām – nepilnas dienas jeb četru stundu programmu, pilnas dienas jeb astoņu stundu programmu, attiecīgi pielāgojot aktivitāšu klāstu un laika plānojumu. Četras vai astoņas stundas Dienas centrā varēs uzturēties tie seniori, kuriem vieniem pašiem mājās uzturēties nav ieteicams. Šis pakalpojums ļaus sirmgalvja tuviniekiem doties savās ikdienas gaitās un strādāt, jūtoties droši, ka radinieks būs pieskatīts, drošībā, turklāt varēs aktīvi un radoši darboties speciālistu vadībā.

Latvijas Samariešu apvienības darbinieki parūpēsies, lai seniori būtu aprūpēti, nodarbināti un paēduši, vasarās notiks arī pastaigas svaigā gaisā. Dienas centrā būs nodalītas telpas diendusai, atpūtai un aktivitātēm, ir materiāli brīvā laika nodrošināšanai – galda spēles, grāmatas, preses izdevumi. Tiks nodrošināts praktisks atbalsts vai asistēšana cilvēka pašaprūpes nodrošināšanā (noģērbšanās, apģērbšanās, personīgās higiēnas ievērošana, ēšana u.tml.), kā arī atbilstoši katra cilvēka vajadzībām tiks piesaistīti tādi speciālisti kā fizioterapeits, psihologs un veselības aprūpes speciālists. Fizioterapeits tiks iesaistīts arī vingrošanas programmas izstrādē. Samariešu apvienības speciālisti konsultēs senioru tuviniekus dažādu problēmjautājumu risināšanā.

 

Pieteikšanās – ar Sociālā dienesta nosūtījumu vai bez tā

 

Dienas centrā katru darba dienu varēs uzturēties ap 15 senioru. Pieteikties varēs kā privāti, tā arī ar novada Sociālā dienesta nosūtījumu. Lai saņemtu informāciju par kārtību, kādā tiek piešķirts un nodrošināts senioru Dienas centra pakalpojums, jāvēršas Kuldīgas novada Sociālajā dienestā, Dzirnavu ielā 9. Informāciju var saņemt arī pa tālruni 27020746 (sociālā darbiniece Ieva Rancāne) vai 27020734 (Inese Jaunzeme).

 

Pieprasot pakalpojumu, sociālajiem darbiniekiem būs vajadzīgs seniora parakstīts iesniegums un ģimenes ārsta vai ārsta psihiatra izsniegta izziņa, kurā norādīta diagnoze, atzinums par kontrindikāciju neesamību, kā arī norādes par lietojamajiem medikamentiem. Pēc tam tiks norunāta tikšanās ar pašu senioru, lai izvērtētu viņa individuālās vajadzības un saprastu, kādā apjomā pakalpojums piešķirams. Kā nosūtījums pakalpojuma saņemšanai Dienas centrā tiks izsniegts Sociālā dienesta sagatavots lēmums.

 

Ar Sociālā dienesta nosūtījumu senioriem būs jāveic neliels līdzmaksājums, kas sastāda vien 10 procentus no izdevumiem. Par četrām stundām tie būs 1,20 EUR, bet astoņu stundu programmā – 1,45 EUR. Maznodrošinātām un trūcīgām personām pakalpojums paredzēts bez maksas.

 

Lai saņemtu pakalpojumu bez Sociālā dienesta starpniecības, jāzvana pa tālruni 25691384 (Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas vadītāja Lolita Grīnvalde). Bez Sociālā dienesta lēmuma pakalpojums būs par pilnu cenu – par četrām stundām būs jāmaksā 12 EUR, bet par pilnu dienu jeb astoņām stundām – 14,50 EUR.

 

Kam paredzēts pakalpojums?

 

Senioriem, kuriem vieniem pašiem mājās uzturēties nav ieteicams. Pakalpojums ļaus sirmgalvja tuviniekiem doties savās ikdienas gaitās, jūtoties droši, ka radinieks būs pieskatīts, drošībā, turklāt varēs aktīvi un radoši darboties speciālistu vadībā.

 

Cik ilgi seniors varēs uzturēties Dienas centrā?

 

Dienas centrā piedāvās divas programmas: nepilnas dienas jeb četru stundu programmu un pilnas dienas jeb astoņu stundu programmu.

 

Cik maksās pakalpojums?

 

  • Ar Sociālā dienesta nosūtījumu – 1,20 EUR par četrām stundām un 1,45 EUR par astoņām stundām programmā – 1,45 EUR. Maznodrošinātām un trūcīgām personām – bez maksas.
  • Bez Sociālā dienesta nosūtījuma – 12 EUR par četrām stundām un 14,50 EUR par astoņām stundām.

 

Kur vērsties?

 

Kuldīgas novada Sociālajā dienestā, Dzirnavu ielā 9 vai pa tālruni 27020746 (sociālā darbiniece Ieva Rancāne) vai 27020734 (sociālā darbiniece Inese Jaunzeme).

 

 

 

BAIBA PARE, Latvijas Samariešu apvienības komunikācijas speciāliste

ANDA ŠLAKORCIŅA, Kuldīgas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece

FOTO: no Samariešu apvienības arhīva