AICINĀM PIEDĀVĀT HIGIĒNAS PAKALPOJUMU

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina pakalpojumu sniedzējus piedāvāt veļas mazgāšanas un/vai dušas pakalpojumus personām, kurām sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma dēļ, nav iespējams nodrošināt savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu.

 

Pakalpojums nodrošināms Kuldīgas pilsētas teritorijā saskaņā ar pakalpojuma tehnisko specifikāciju SKATĪT ŠEIT → Tehniskā specifikācija_higiena

 

Piedāvājums iesniedzams, aizpildot pakalpojuma piedāvājuma veidlapu SKATĪT ŠEIT → veidlapa_higienas pakalpojumam , soc.dienests@kuldiga.lv līdz 24.11.2017, plkst.12.00.

 

Kontaktinformācija: 63350603