KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS AICINA DARBĀ PROJEKTA SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU

 

Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta sabiedrisko attiecību speciālistu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2023.gada 31.decembrim.
Galvenie amata pienākumi:
1) sadarboties ar projekta vadības komandas dalībniekiem;
2) atbildēt par projekta un tā pasākumu (tai skaitā plakātu, informācijas mājas lapai un preses relīžu) publicitātes plānošanu, organizēšanu, nodrošināšanu, kontroli un publicitātes vadlīniju izpildes uzraudzību;
3) atbildēt par komunikācijas pasākumu (atbilstoši LM izstrādātajai centralizētajai Komunikāciju stratēģijai) īstenošanas organizēšanu Kurzemes reģionā sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju;
4) komunicēt ar projekta sadarbības partneriem, pakalpojuma sniedzējiem un citām pusēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju komunikācijas pasākumu īstenošanai un publicitātes nodrošināšanai;
5) piedalīties projekta vadības komandas sanāksmēs;
6) piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā.
Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:
– vismaz vidējā izglītība;
– organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
– zināšanas un pieredze sabiedrisko attiecību nodrošināšanā un komunikācijas pasākumu īstenošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
– pieredze projektu  ieviešanā tiks uzskatīta par   priekšrocību;
– zināšanas par sociālā darba jomu tiks uzskatīta par   priekšrocību;
– zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
– prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
– labas iemaņas darbā ar datoru;
– prasme plānot un organizēt savu darbu;Pamata darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Eksporta iela 12-212.Slodze: nepilna laika (0,5 slodzes)Pieteikšanās:
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:– personīgi;
– pa pastu Rīga, Eksporta iela 12-212, LV 1045;
– uz e-pastu: inga.kalnina@kurzemesregions.lv
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 29. janvārim
Jautājumu gadījumā sazināties ar Ingu Kalniņu tel.27008743