KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS AICINA DARBĀ TEHNISKO ASISTENTU

Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „ Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta tehnisko asistentu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2023.gada 31.decembrim.

Galvenie amata pienākumi:
 1. sadarboties ar projekta vadības komandas dalībniekiem;
 2. atbildēt par datu (piemēram, par personām, kas iesaistās projekta pasākumos) ieguvi, ievadi sistēmās, apstrādi un analīzi;
 3. atbildēt par tehnisku vai biroja darbu veikšanu nepieciešamības gadījumā (piemēram, projekta lietvedības un dokumentācijas kārtošana);
 4. komunicēt ar projekta sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu nepieciešamos datus to apstrādei;
 5. piedalīties projekta vadības komandas sanāksmēs;
 6. piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā.
 Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:
 • vismaz nepabeigta vai vidējā izglītība;
 • organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pieredze datu ieguvē, ievadē sistēmās, apstrādē un analīzē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze projektu  ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu.

Pamata darba vieta:
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Eksporta iela 12-212.

Slodze: pilna laika

Pieteikšanās:
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:

– personīgi;
– pa pastu Rīga, Eksporta iela 12-212, LV 1045;
– uz e-pastu: inga.kalnina@kurzemesregions.lv  

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 29. janvārim
Jautājumu gadījumā sazināties ar Ingu Kalniņu tel.27008743