AICINĀJUMS VECĀKIEM AR BĒRNIEM, KURIEM NOTEIKTA INVALIDITĀTE!

Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta plāni, aicināti izvēlēties nepieciešamākos no tajos rekomendētajiem pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā 9.

 

Vecāki varēja savu bērnu pieteikt vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei  sākot no 2016. gada augusta līdz pat 2017. gada janvārim. Pieteikšanās atbalsta saņemšanai notika pašvaldību sociālajos dienestos visā Kurzemē. Kopumā pašlaik Kurzemē ir izstrādāti individuālie atbalsta plāni 277 bērniem ar invaliditāti, tajos iekļaujot rekomendācijas par bērna ikdienas vajadzībām un attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai skaitā atbalsta pakalpojumiem vecākiem. Projektā paredzēts, ka katra ģimene no atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bez maksas var saņemt četrus pakalpojumus bērnam un divus vecākiem, taču kopskaitā bērns var saņemt ne vairāk kā 40 pakalpojuma saņemšanas reizes. Savukārt, bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene bezmaksas var saņemt psihologa pakalpojumus, fizioterapijas nodarbības vai rehabilitologa pakalpojumus, kā arī izglītojošās atbalsta grupas, bet ne vairāk kā 20 pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā.

 


Lai  pašvaldība varētu sākt organizēt izvēlēto pakalpojumu sniegšanu, aicinām vecākus nākt uz Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” rakstīt iesniegumu par nepieciešamajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.


 

Projekta ietvaros tiks sniegti arī sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem, un atelpas brīža pakalpojums vecākiem. Sociālās aprūpes pakalpojums bērnam tiks nodrošināts dzīvesvietā. Pakalpojuma apjoms ir atšķirīgs dažādām vecuma grupām:

  • līdz bērna četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā;
  • no bērna piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.

 

Sociālās aprūpes pakalpojums bērnam nodrošina ikdienas aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar izdarīt paši.

 

Atelpas brīža pakalpojums vecākiem – bērna īslaicīga (līdz 30 diennaktīm gadā) aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja, dodot iespēju vecākiem iegūt brīvo laiku atpūtai un/vai savu lietu sakārtošanai. Pakalpojuma ietvaros bērnam tiek nodrošināta ēdināšana četras reizes dienā, saturīga brīvā laika pavadīšana, pašaprūpes spēju attīstība, pastaigas, speciālistu konsultācijas. Kuldīgas novada iedzīvotājiem tuvākais šāda pakalpojuma sniedzējs šobrīd atrodas Liepājā.

 

Projekta ietvaros atelpas brīža pakalpojumu piešķir tikai bērniem, kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību.

 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.

 

 

Teksts: Ineta Eņģele