LATVENERGO SOCIĀLAIS ATBALSTS IEDZĪVOTĀJIEM

1. augustā stājās spēkā jaunie sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, ir mainījusies arī atbalsta sniegšanas kārtība Aizsargātajiem lietotājiem.

Turpmāk maznodrošinātām/trūcīgām personām atbalsts veidosies no divām daļām:

· no zemākas maksas par elektroenerģiju par pirmajām 100 kilovatstundām (vai 300 kilovatstundām daudzbērnu ģimeņu gadījumā);
· no pilnīgi vai daļēji kompensētas maksas par sadales sistēmas pakalpojumiem (par pieslēguma nodrošināšanu vai par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu).

Latvenergo ir izveidojis jaunu informatīvo bukletu par atbalsta piešķiršanas kārtību maznodrošinātām/trūcīgām personām, iekļaujot jaunos atbalsta nosacījumus – bukletu skatīt ŠEIT ⇒ Elektrum_Atbalsts_norekiniem_par_elektribu_E_VERSIJA

Ar papildu informāciju par atbalstu elektroenerģijai un sadales sistēmas pakalpojumu maksai iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties portāla www.elektrum.lv sadaļā Atbalsts norēķiniem par elektrību.

Ja tomēr rodas papildu jautājumi, lūgums  sazināties ar Latvenergo, rakstot uz e-pastu: atbalsts.elektribai@latvenergo.lv.