9. JŪLIJĀ SOCIĀLAIS DIENESTS BŪS SLĒGTS!


Ņemot vērā, ka Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena ir svētdienā, pamatojoties uz likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” noteikto, nākamā darba diena tiek noteikta par brīvdienu. Tātad šogad 9. jūlijs Latvijā būs brīvdiena.

Pamatojoties uz to, š.g. 9.jūlijā Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” būs slēgts!


 

 

Foto: Ieva Benefelde