BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (turpmāk – RC ZELDA) ir dibināta 2007. gadā ar mērķi veicināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (gan cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan cilvēku ar psihiskām saslimšanām) tiesību ievērošanu un interešu aizstāvību. Savu mērķi īstenojam, pārstāvot personu ar garīga rakstura traucējumiem intereses valsts un pašvaldību institūcijās, sniedzot bezmaksas juridisko palīdzību, nodrošinot atbalstu lēmumu pieņemšanā, kā arī veicot pētījumus un politikas analīzi. Tāpat RC ZELDA sniedz atzinumus iestādēm personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību jomā, kā arī izglīto dažādas mērķa grupas par cilvēktiesību minimālajiem standartiem.

 

Laika periodā no 2017. gada 1. marta līdz 31. oktobrim RC ZELDA īsteno Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētu projektu “Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā”. Projekta mērķis ir nodrošināt bezmaksas juridisko palīdzību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem, kā arī analizēt konstatētās problēmas, informējot par tām sabiedrību un atbildīgās valsts un pašvaldību iestādes.

 

Projekta ietvaros RC ZELDA nodrošina bezmaksas juridiskās konsultācijas ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram pašam vai kura tuviniekam ir garīga rakstura traucējumi. Pamatojoties uz to, esam izveidojuši un pielikumā pievienojuši informatīvu lapu, kurā informējam par iespēju saņemt bezmaksas juridisko palīdzību sev aktuālos jautājumos. Lūdzam rast iespēju izplatīt pielikumā pievienoto informācijas lapu ieinteresētajām personām, novietojot to pie informācijas dēļa vai nosūtot pa e-pastu.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt juristei Annijai Mazapša (tālr.: 22062460) vai juristei Santai Skirmanei (tālr.: 27650303) vai rakstīt e-vēstuli uz zelda@zelda.org.lv

 

Info grafika ŠEIT → Zeldas info lapa 07042017

 

Informāciju sagatavoja: RC ZELDA direktore I. Leimane – Veldmeijere

Informāciju ievietoja: Vineta Brūdere – Sedliņa